Visos naujienos

20240723. LT Kunigai dėl sinodo

2024-07-23 |

KUNIGAI DĖL SINODO. Lietuvos kunigų ir diakonų sinodinis susitikimas Kaune su kunigu Gediminu Jankūnu

2024 m. liepos 23 dieną, antradienį, Kauno kunigų seminarijoje rengiamas Lietuvos kunigų ir diakonų sinodinis susitikimas – mokymosi ir dalijimosi bendrystės laikas kartu su kunigu dr. Gediminu Jankūnu, atstovavusiu Lietuvai š. m. balandžio 29 – gegužės 2 d. Romoje vykusiame pasauliniame susitikime „Parapijų kunigai dėl Sinodo“.

Būtina registracija (iki liepos 17 d.).


2024-05-15 |

SINODINIS KELIAS LIETUVOJE. ANTROJO ETAPO ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS


2024-05-02 |

Šventojo Tėvo Pranciškaus MANDATAS klebonams Tarptautinio susitikimo Klebonai dėl Sinodo (2024 m. gegužės 2 d.) proga

2024-05-02 |

Baigiantis tarptautiniam sinodiniam klebonų susitikimui, Popiežius Pranciškus paskelbė LAIŠKĄ KLEBONAMS

Foto iš www.vaticannews.va/lt.html


2024-05 |

Kun. G. Jankūnas: sinodiškumas – ne tam, kad Bažnyčia vėl būtų įtakinga (vaticannews.va)
Balandžio 28 – gegužės 1 dienomis rekolekcijų namuose netoli Romos vyko sinodinis klebonų iš viso pasaulio susitikimas. Tris dienas vykusių pokalbių rezultatai suplauks į spalio mėnesį Vatikane vyksiančios Vyskupų sinodo sesijos darbo dokumentą. Bažnyčiai Lietuvoje susitikime atstovavo Krekenavos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.

2024-04-10 |

Telšių vyskupijos dvasininkų sinodinių diskusijų dekanatuose vaisiai

2024-02 |

Pasirinkti trys sinodinio aptarimo klausimai Lietuvoje (pagal pirmosios sesijos ataskaitos „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ punktus)

Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas kviečia pasaulio vyskupijų kunigus, pastoracines tarybas bei kitus sielovados darbuotojus į sinodinį pasvarstymą remiantis Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) Apibendrinamosios ataskaitos „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ punktais. Sekretoriatas siūlo pasirinkti tris klausimus sinodiniam aptarimui.


2024 |

Šiaulių vyskupijos dekanatuose vyksta kunigų sinodiniai susitikimai

2023-02 |

Kunigų sinodiniai susitikimai Telšių vyskupijos dekanatuose

2024-02 |

Jokūbas Marija Goštautas OP. Asmeninis santykis – kai pats Dievo gyvenimas prabyla apie Bažnyčią kitaip (bernardinai.lt)
Iš forume „Apie Sinodą ir sinodiškumą: kad būtume gyva Bažnyčia“ girdėtų minčių ir asmeninio apmąstymo apie Bažnyčios sinodiškumą br. Jokūbas Marija Goštautas OP parašė straipsnį...

2024-02-03 |

Sinodinė Bažnyčia: istorija, tradicija ir naujumas (bernardinai.lt)
Vilniaus šv. Juozapo teologijos institutas ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 3 d. pakvietė Lietuvos Bažnyčią į forumą „Apie Sinodą ir sinodiškumą: kad būtume gyva Bažnyčia“.

20240201_lvk_telsiuose.jpg (801 KB)

2024-02-01 |

Sinodinis vyskupų susitikimas vyko Telšiuose

2024 02 03 |

Forumas Vilniuje „APIE SINODĄ IR SINODIŠKUMĄ: Kad būtume gyva Bažnyčia“

Kviečia Vilniaus šv. Juozapo teologijos institutas ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija. DALYVAVIMAS LAISVAS.

20240203_vks-inst_forumas-apie sinoda.jpg (270 KB)


2023 12 11 (22 LT) |

Sinodo generalinis sekretoriatas. Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja. LINK 2024-ŲJŲ SPALIO

SKAITYKITE LIETUVIŠKAI: : Toliau pateikiamos Sinodo generalinio sekretoriato eilinės tarybos parengtos ir patvirtintos nuorodos dėl veiksmų, kurių reikia imtis per kelis mėnesius, likusius iki 2024 m. spalio mėn. būsimos Sinodo asamblėjos antrosios sesijos, siekiant tęsti Šventojo Tėvo norėtą ir 2024 m. spalio 9 d. pradėtą kelionę Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas, misija.


2023-12-12 |

SINODINĖ BAŽNYČIA MISIJOJE

SKAITYKITE LIETUVIŠKAI: Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) apibendrinamoji ataskaita


2023-12-11 | VR |

Pasirengimai 2024 m. Sinodo sesijai. Pradedamas naujas konsultacijų etapas

20231029_pb-00.jpg (632 KB)

2023-10-29 |

Padėka Viešpačiui už sinodą

20231028_baigiamoji-sesija01.jpg (584 KB)

2023-10-28 |

Vyskupų sinodo užbaigimo sesija

20231027_pb-01a.jpg (536 KB)

2023-10-27 |

Maldos ir pasninko diena sinode

20231027_p6a_ark-sevciukas.jpg (303 KB)

Žaliasis sinodo kampelis

Kard. Hollocher

2023-10-26 |

Sinodas pradėjo svarstyti įžvalgų santrauką

Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos Laiškas Dievo tautai
Vatikanas, 2023 m. spalio 25 d.

20231025_pb-00.jpg (565 KB)

2023-10-25 |

Vyskupų sinodas paskelbė Laišką Dievo tautai

2023-10-24 |

Vysk. A. Jurevičius: parsivešiu pasaulinės Bažnyčios nuotaiką ir patirtį (interviu VR)

Vysk. Algirdas Jurevičius Vatikano radijo studijoje (fotografija – Vatikano radijo lietuviškos redakcijos).


20231023_petro-b_02.jpg (492 KB)

2023-10-23 |

Pristatytas laiško Dievo tautai projektas

20231021_vysk-maldai.jpg (172 KB)

2023-10-21 |

Sinodas baigė svarstyti visus modulius

20231020_gieda.jpg (303 KB)

2023-10-20 |

Sinodas svarstė Bažnyčios autoriteto klausimą

2023-10-20 |

Arkivyskupas G. GRUŠAS per sinodo spaudos konferenciją: svarbiausia – širdies atsivertimas (VR)

20231019_petro-a_02.jpg (453 KB)

2023-10-19 |

Vyskupų sinodo darbas ir malda už migrantus

2023-10-19 |

Sinodas – kad visi tikintieji būtų aktyvesni, o vyskupai geriau suprastų savo vaidmenį
Vatikano radijo interviu su arkivyskupu Gintaru Grušu apie sinodo asamblėjos eigą.

20231018_petro-b_03p.jpg (426 KB)

2023-10-18 |

Sinodas pradeda paskutiniojo modulio svarstymą

2023-10-18 |

Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Šventojo Petro bazilikoje
Vilniaus arkivyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Jo Ekscelencija Gintaras Grušas šį rytą aukojo šv. Mišias Šventojo Petro bazilikoje Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos dalyviams.

20231017_av-koplycia03.jpg (264 KB)

2023-10-17 |

Žemaičiai palaiko sinodą

20231016_petro-b_02.jpg (491 KB)

2023-10-16 |

Sinodo dalyviai minėjo popiežiaus Jono Pauliaus II išrinkimo metines

20231011_p6-aula_gg01.jpg (415 KB)

2023-10-14 |

Sinodo darbas: darbo grupės ruošia įžvalgų projektą

20231013_petro-b_01.jpg (494 KB)

2023-10-13 |

Sinodo darbas: pradedama svarstyti apie bendrą atsakomybę

20231012_katakombos_02.jpg (504 KB)

2023-10-12 |

Sinodo darbas: modulio patvirtinimas ir malda katakombose

20231010_p6-aula_01.jpg (509 KB)

2023-10-11 |

Sinodo darbas: Gaudet, Mater Ecclesia!

20231010_p6-aula_05.jpg (372 KB)

2023-10-10 |

Naujienos iš sinodo: Popiežius keliauja kartu

20231009_petro-b_03v.jpg (570 KB)

2023-10-09 |

Prasidėjo antroji Vyskupų sinodo asamblėjos savaitė (vAJ)

20231007_p6-aula-1grupe.jpg (464 KB)

2023-10-07 |

Baigėsi pirmoji Vyskupų sinodo asamblėjos savaitė

20231006_p6-aula-pp03.jpg (453 KB)

2023-10-06 |

Išklausytos pirmosios darbo grupių įžvalgos ir pasiūlymai (vAJ)

20231005_p6-aula-grupes02.jpg (851 KB)

2023-10-05 |

Antroji Sinodo asamblėjos diena: pradėtas darbas grupėse (vAJ)

20231004_misios.jpg (826 KB)

2023-10-04 |

Vatikane prasidėjo vyskupų sinodas (vAJ)
Šv. Pranciškaus liturginio minėjimo dieną, 2023 m. spalio 4-ąją, Vatikane prasidėjo Vyskupų sinodo asamblėja, skirta sinodalumo temai Bažnyčioje aptarti.

2023-10-04 |

Sinodo atidarymo Mišios. Popiežiaus homilija (VN, LT)

20231003_rek-misios.jpg (371 KB)

2023-10-03 |

Trečioji rekolekcijų diena (vAJ)

2023-10-03 |

Pristatyti Vyskupų Sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos 2023 m. spalį pagrindiniai įvykiai ir viešinimo tvarka
vaticannews.va LT

20231002_rek-namai.jpg (553 KB)

2023-10-02 |

Antroji rekolekcijų diena (vAJ)

20231001_pries-sinoda-rekolekcijos02.jpg (401 KB)

2023-10-01 |

Prasidėjo Sinodo dalyvių rekolekcijos (vAJ)
2023 m. spalio 1 d. šalia Romos esančiame rekolekcijų centre Fraterna domus prasidėjo vyskupų sinodo dalyvių rekolekcijos: galima paskaityti ar pasiklausyti meditacijų įrašų (EN).

20230930_ekum-malda02.jpg (480 KB)

2023-09-30 |

Ekumeninės maldos vakaras Vatikane (vAJ)
2023 m. rugsėjo 30 d. pop. Pranciškaus kvietimu į šv. Petro aikštę susirinko jaunimas, vyskupų sinodo dalyviai ir broliškų bažnyčių atstovai ekumeninei maldai, kuriai vadovavo Taizé bendruomenė. Maldoje dalyvavo ir kelios jaunimo grupės iš Lietuvos.

2023 rugsėjis |

Paskelbti liturginiai pasiūlymai Vyskupų sinodo XVI asamblėjos pradžiai (LT) (PDF ir WORD)
Šiokiadienių maldavimus galima naudoti jau dabar, Sekmadienių maldavimus – švenčiant XXV ir XXVI eilinį sekmadienį, o Iškilmingą palaiminimą Mišių pabaigoje – švenčiant XXVI eilinio sekmadienio Eucharistiją (2023 m. spalio 1 d.).

2023 liepa |

Vyskupų sinodo sesijoje 2023 m. spalį dalyvaus ir du vyskupai iš Lietuvos
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas – vyskupas Algirdas Jurevičius. Arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvaus sinodo asamblėjoje kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

2023 birželis |

Paskelbtas Instrumentum Laboris pirmajai Vyskupų sinodo asamblėjos sesijai (EN)

2023 balandis |

Paskelbtas Europos žemyninio etapo baigiamasis dokumentas (EN)

2023 vasaris |

Europos žemyniniame sinodo susitikime Prahoje etape dalyvavo ir lietuvai. Įvykių kronika

2022 lapkričio 3 |

Žemyninio etapo darbinis dokumentas „Išplėsk savo palapinės erdvę“ (plg. Iz 54, 2)
Lietuvių kalba.

2022 liepa |

Paskelbtas Nacionalinis Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimas