20231009_petro-b_03v.jpg (570 KB)

2023-10-09 |

Prasidėjo antroji Vyskupų sinodo asamblėjos savaitė (vAJ)

Antroji sinodo savaitė prasidėjo kiek neįprastai, nes sinodo dalyviai 2023 m. spalio 9 d. rinkosi į Šv. Petro baziliką Vatikane švęsti dieviškąją liturgiją pagal šv. Jono Auksaburnio apeigas. Dieviškajai liturgijai vadovavo Antiochijos graikų melkitų patriarchas Youssef Absi. Liturgija vyko graikų kalba, tačiau svarbiausi liturgijos tekstas buvo skaitomi arba giedami italų kalba, kad lotynų apeigų dvasininkai galėtų įsijungti į koncelebraciją.

20231009_petro-b_02.jpg (600 KB)
20231009_petro-b_03.jpg (600 KB)
20231009_petro-b_06.jpg (600 KB)
20231009_petro-b_07.jpg (600 KB)
20231009_petro-b_04.jpg (600 KB)
20231009_petro-b_05.jpg (600 KB)

Sinodo salėje dalyviai susirado savo naujai paskirtą darbo vietą, nes buvo suformuotos naujos darbo grupės, o salėje paskirtos naujos darbo vietos. Sinodo dalyviams iškeliama užduotis apsvarstyti B1 modulį Spinduliuojanti bendrystė ir pateikti savo įžvalgas bei pasiūlymus. Šiame modulyje paliečiamas įsipareigojimo teisingumui, kūrinijos išsaugojimo, ekumeninio bendradarbiavimo ir dialogo tarp kultūrų klausimai. Vedanti mintis yra paimta iš Vatikano II Susirinkimo dogminės konstitucijos apie Bažnyčia Lumen gentium – kaip Bažnyčia gali tapti „artimos jungties su Dievu ir visos žmonių giminės vienybės ženklu“.

Po įžanginio kard. Jean-Claude Hollerich žodžio dvasinį impulsą davė visiems gerai pažįstamas t. Timothy Radcliffe OP bei profesorė Anna Rowlands. Sinodo dalyviai taip pat išklausė ir keturių liudijimų iš įvairių pasaulio kraštų apie sinodiškumo reikšmę jų vietinėse bažnyčiose.

20231009_dv-ivad_02.jpg (288 KB)
20231009_dv-ivad_01.jpg (258 KB)

Popietiniu metu sinodo dalyviai dalyvavo rinkimuose, nes buvo renkami septyni atstovai iš įvairių žemynų, dalyvausiantys kartu su ekspertais įžvalgų sintezės sudaryme. Balsavimas vyko trimis etapais, kol buvo išrinkti delegatai. Kiek paprasčiau buvo renkami atstovai į sinodo sekretoriato informacinę tarybą. Tam užteko vieno balsavimo, nes, vadovaujantis sinodo reglamentu, iš kiekvieno žemyno išrenkamas daugiausia balsų surinkęs kandidatas. Jei balsų skaičius vienodas, rinkimus „laimi“ amžiumi vyresnis kandidatas. Sinodo dalyviai išrinko atstovus svarbioms pareigoms ir pateikė popiežiui patvirtinti. Kai tai įvyks, jų pavardės bus paskelbtos viešai.

Po rinkimų prasidėjo konkretus grupelių darbas. Visų pirma reikėjo prisistatyti ir susipažinti su žmonėmis. Džiaugiuosi, kad patekau į grupelę, kurioje yra kardinolas, seserys vienuolės, pasauliečiai bei vyskupai. O ir tautinė paletė labai įvairi: Nyderlandai, Šveicarija, Lenkija, Tanzanija, Japonija, Kanada, JAV, Indija, Ruanda ir JAE. Toks įvairumas sukelia įdomumą kuo labiau įsitraukti į procesą ir dalintis savo įžvalgomis. Grupelės koordinatorė pristatė grupelės sekretorių, kuris konspektuoja svarbiausias mintis. Grupelė išsirinko savo atstovą (Speaker), kuris visam sinodo susirinkimui atstovaus grupelę ir pristatys visų bendrai patvirtintą nuomonę. Grupelės atstove tapo vienuolė iš Indijos. 

Pirmąją dieną tik tiek nedaug sugebėjome nuveikti, tačiau įvyko susipažinimas bei pasirengimas kartu žengti toliau ir sinodinių diskusijų pagalba ieškoti Bažnyčiai geriausių sprendimų.

Vysk. Algirdas Jurevičius