NAUJIENOS

2024-05-15 | SINODINIS KELIAS LIETUVOJE. ANTROJO ETAPO ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS


2024-05-02 | Šventojo Tėvo Pranciškaus MANDATAS klebonams Tarptautinio susitikimo Klebonai dėl Sinodo (2024 m. gegužės 2 d.) proga

2024-05-02 | Baigiantis tarptautiniam sinodiniam klebonų susitikimui, Popiežius Pranciškus paskelbė LAIŠKĄ KLEBONAMS

Foto iš www.vaticannews.va/lt.html


2024-05 | Kun. G. Jankūnas: sinodiškumas – ne tam, kad Bažnyčia vėl būtų įtakinga (vaticannews.va)
Balandžio 28 – gegužės 1 dienomis rekolekcijų namuose netoli Romos vyko sinodinis klebonų iš viso pasaulio susitikimas. Tris dienas vykusių pokalbių rezultatai suplauks į spalio mėnesį Vatikane vyksiančios Vyskupų sinodo sesijos darbo dokumentą. Bažnyčiai Lietuvoje susitikime atstovavo Krekenavos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.

2024-04-10 | Telšių vyskupijos dvasininkų sinodinių diskusijų dekanatuose vaisiai

2024-02 | Pasirinkti trys sinodinio aptarimo klausimai Lietuvoje (pagal pirmosios sesijos ataskaitos „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ punktus)

Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas kviečia pasaulio vyskupijų kunigus, pastoracines tarybas bei kitus sielovados darbuotojus į sinodinį pasvarstymą remiantis Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) Apibendrinamosios ataskaitos „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ punktais. Sekretoriatas siūlo pasirinkti tris klausimus sinodiniam aptarimui.

❭❭ Visos naujienos

Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą:
Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir išgyventi sinodiškumą –
esmingą jos gyvenimui ir misijai.

„Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai. (PD, 1)


MALDA