NAUJIENOS

2024-04-10 | Telšių vyskupijos dvasininkų sinodinių diskusijų dekanatuose vaisiai

2024-02 | Pasirinkti trys sinodinio aptarimo klausimai Lietuvoje (pagal pirmosios sesijos ataskaitos „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ punktus)

Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas kviečia pasaulio vyskupijų kunigus, pastoracines tarybas bei kitus sielovados darbuotojus į sinodinį pasvarstymą remiantis Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) Apibendrinamosios ataskaitos „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ punktais. Sekretoriatas siūlo pasirinkti tris klausimus sinodiniam aptarimui.


2024 | Šiaulių vyskupijos dekanatuose vyksta kunigų sinodiniai susitikimai

2023-02 | Kunigų sinodiniai susitikimai Telšių vyskupijos dekanatuose

2024-02 | Jokūbas Marija Goštautas OP. Asmeninis santykis – kai pats Dievo gyvenimas prabyla apie Bažnyčią kitaip (bernardinai.lt)
Iš forume „Apie Sinodą ir sinodiškumą: kad būtume gyva Bažnyčia“ girdėtų minčių ir asmeninio apmąstymo apie Bažnyčios sinodiškumą br. Jokūbas Marija Goštautas OP parašė straipsnį...

2024-02-03 | Sinodinė Bažnyčia: istorija, tradicija ir naujumas (bernardinai.lt)
Vilniaus šv. Juozapo teologijos institutas ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 3 d. pakvietė Lietuvos Bažnyčią į forumą „Apie Sinodą ir sinodiškumą: kad būtume gyva Bažnyčia“.

❭❭ Visos naujienos

Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą:
Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir išgyventi sinodiškumą –
esmingą jos gyvenimui ir misijai.

„Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai. (PD, 1)


MALDA