KALENDORIUS

2021 m. gruodžio 2 d. Paskelbta rekomendacinė 2 temos „Klausytis ir kalbėti“ medžiaga.

2021 m. lapkričio 18 d. Paskelbta rekomendacinė 1 temos „Kelionės bendrakeleiviai“ medžiaga.

2021 m. lapkritis–gruodis. Parapijų ir kt. grupių moderatorių parinkimas ir apmokymai.

Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą:
Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir išgyventi sinodiškumą –
esmingą jos gyvenimui ir misijai.

Ši svetainė tarnaus pradėti šį sinodinį –
bendros patirties ir apmąstymo – kelią Lietuvoje.

„Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai. (PD, 1)

VATIKANO ŽINIOS

Vaticannews.va lietuvių kalba

2021 m. lapkritis

Apaštalinis nuncijus JAV. Sinodiškumas yra atsakas į mūsų laiko iššūkius

2021 m. spalis

Sinodinis kelias: bendra atsakomybė, gera vadyba ir Evangelija

Kard. L. A. Tagle: „Šv. Juozapas teįkvepia mus ir sinodiniame procese“

Vaikai ir Sinodas: įsiklausyti į vaikus ir mokytis iš jų

Pratęsiamas pirmasis sinodinio kelio etapas

Sinodinis procesas: Bažnyčia daugiau tenesiklauso tik savęs pačios

TEMA: Sinodas ir Šventoji Dvasia

Kardinolas Ch. Schönbornas apie Sinodinį kelią ir apie migraciją

Popiežiaus sinodinis siuntimas: eiti Dievo žodžio atvertu keliu

Popiežius apie Sinodą: trys galimybės, trys rizikos

Sinodinio proceso pradžia. Apmąstymų ir maldos susitikimas Vatikane

2021 m. rugsėjis

Rusija sinodinio kelio link: „Naujovės visada ragina išeiti iš komforto zonos“

Sinodas apie sinodiškumą. Paskelbti parengiamieji dokumentai

TEMA: Sinodinė Bažnyčia, sinodinis kelias. Ką tai reiškia?

2021 m. iki rugsėjo

Kardinolas M. Grech: pašvęstieji tepraturtina sinodinį ėjimą

Pašvęstieji rengiasi Vyskupų sinodui

Dvasingumas – esminis sinodiškumo matmuo

Kardinolas M. Grechas: Bažnyčia veikia sinodiškai, nes ji pati yra sinodas

Patriarchas Sako: sinodinis kelias tepasisemia patirties iš Rytų Bažnyčių

M. Wijlens: per visus, ne tik per vyskupus, veikia Šventoji Dvasia

Popiežius: vietiniai sinodai svarbūs visuotinės Bažnyčios sinodui

Z. Stankevičs: Sinodo proceso metu klausytis visos Dievo tautos

Vyskupų sinodas prasidės vietinėse Bažnyčiose

Iki 2021 m.

Būti Bažnyčia po pandemijos: šeima, tarnystė, sinodiškumas

Vyskupas iš Maltos paskirtas būsimuoju Vyskupų Sinodo vadovu

Vyskupų sinodas cum et sub Petro

LIETUVOS KRONIKA

2021-11 | Sinodinio kelio pristatymas Panevėžio vyskupijoje

2021-11 | Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje - pagrindinė informacija

2021-11-18 | Kauno akademinės sielovados komanda pakvietė į akademinę diskusiją „Dabartiniai iššūkiai. Kas mūsų laukia?“


2021-11-14 ir 16 | Vilniuje vyko pirmieji Kariuomenės ordinariato sinodinio kelio darbo grupės ir karo kapelionų susitikimai


2021-11-11 – 13 | Kaune, Kėdainiuose ir Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos bendruomenių moderatorių mokymai, kaip sinodiniuose susitikimuose padėti kalbėtis ir įsiklausyti


2021-11-11 | Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatyta pagalba sinodiniams susitikimams bei kitoms sielovados sritims


2021-11-05 | Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu


2021-11-03 | Kauno arkivyskupijos Sinodinės diecezinės darbo grupės pirmajame susitikime – svarstymai, kaip prakalbinti žmones jų aplinkose


2021-10-26 | Spalio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime vyskupas Algirdas Jurevičius išsamiai pristatė spalio mėnesį prasidėjusį sinodinį kelią – pasirengimą po poros metų vyksiančiam Bažnyčios sinodui


2021-10-26 | Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje koordinuos diecezinė darbo grupė


2021-10-25 | Kaune vyko Sinodinio kelio Lietuvoje koordinatorių susitikimas


2021-10-20 | Užkalbinti, klausytis ir veikti su viltimi – Sinodinio kelio paraginimai Kauno arkivyskupijos kunigams


2021-10-17 | Panevėžio katedroje maldos už Sinodinio kelio pradžią


2021-10-17 | Sinodinio kelio pradžia Vilkaviškio katedroje


2021-10-17 | Sinodinio kelio pradžia Telšių vyskupijoje


2021-10-17 | Kauno arkikatedroje – palaiminimas pradedamam Sinodiniam keliui bei juo keliausiantiems


2021-10-16 | Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)


2021-10-16 | Marijos radijo laida „Ganytojo žodis“: Kunigas Saulius BUŽAUSKAS kalbina vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ.


2021-10-15 | Tinklalaidė bernardinai.lt: Simonas BENDŽIUS kalbina vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ.

TEKSTAS bernardinai.lt: Tinklalaidė „Aktualu“: kodėl verta dalyvauti naujajame Sinode


2021-10-15 | Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO kvietimas į sinodinį kelią.


     

     


MALDA