Sinodinio kelio Lietuvoje įvykių kronika

Archyvas. Nepilnas.

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI

2022 m. spalio 8 d. Kun. Saulius Bužauskas kalbina vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ apie pasirengimą Sinodui apie sinodiškumą („Marijos radijo“ laida „Ganytojų žodis“)

2022 m. liepos 14 d. paskelbtas Nacionalinis SINODINIO KELIO LIETUVOJE ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS

2022 m. birželio 22 d. Vyskupijos baigė skelbti Sinodinio kelio įžvalgų sintezes

2022 m. gegužė–liepa: Sinodinio kelio baigiamojo etapo šventės ir susitikimai vyskupijose: programos ir reportažai

2022 m. birželio 1 d. Užbaigtas asmeninių įžvalgų pateikimas per ANKETĄ. Pradėta atsakymų analizė.

2022 m. gegužės 13 d. Paskelbta rekomendacinė 7 temos „Sinodalumo ugdymas“ medžiaga.

2022 m. balandžio 22 d. Paskelbta rekomendacinė 6 temos „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“ medžiaga.

2022 m. kovo 8 d. Paskelbta rekomendacinė 5 temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ medžiaga.

2022 m. vasario 10 d. Paskelbta rekomendacinė 4 temos „Bendra atsakomybė misijoje“ medžiaga.

2022 m. sausio 10 d. Paskelbta rekomendacinė 3 temos „Šventimas“ medžiaga.

2022 m. sausio 7 d. LVK posėdyje aptartas ir patvirtintas Sinodinio kelio įžvalgų apibendrinimo kalendorius ir t.t.

2021 m. gruodžio 28 d. Pradeda veikti „Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa“. Plačiau apie ANKETĄ >>

2021 m. gruodžio 2 d. Paskelbta rekomendacinė 2 temos „Klausytis ir kalbėti“ medžiaga.

2021 m. lapkričio 18 d. Paskelbta rekomendacinė 1 temos „Kelionės bendrakeleiviai“ medžiaga.

2021 m. lapkritis–gruodis. Parapijų ir kt. grupių moderatorių parinkimas ir apmokymai.

VYSKUPIJŲ ir BENDRUOMENIŲ KRONIKA

2021-12-17 | Gruodžio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime buvo aptartos pirmosios sinodinių susirinkimų parapijose patirtys

2021-12-15 | Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – broliškas sinodinis pasikalbėjimas ir prieššventinė agapė

2021-12-11 | Vilniaus arkivyskupijos bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose

2021-11 | Sinodinio kelio pristatymas Panevėžio vyskupijoje

2021-11 | Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje - pagrindinė informacija

2021-11-18 | Kauno akademinės sielovados komanda pakvietė į akademinę diskusiją „Dabartiniai iššūkiai. Kas mūsų laukia?“


2021-11-14 ir 16 | Vilniuje vyko pirmieji Kariuomenės ordinariato sinodinio kelio darbo grupės ir karo kapelionų susitikimai


2021-11-11 – 13 | Kaune, Kėdainiuose ir Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos bendruomenių moderatorių mokymai, kaip sinodiniuose susitikimuose padėti kalbėtis ir įsiklausyti


2021-11-11 | Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatyta pagalba sinodiniams susitikimams bei kitoms sielovados sritims


2021-11-05 | Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu


2021-11-03 | Kauno arkivyskupijos Sinodinės diecezinės darbo grupės pirmajame susitikime – svarstymai, kaip prakalbinti žmones jų aplinkose


2021-10-26 | Spalio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkime vyskupas Algirdas Jurevičius išsamiai pristatė spalio mėnesį prasidėjusį sinodinį kelią – pasirengimą po poros metų vyksiančiam Bažnyčios sinodui


2021-10-26 | Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje koordinuos diecezinė darbo grupė


2021-10-25 | Kaune vyko Sinodinio kelio Lietuvoje koordinatorių susitikimas


2021-10-20 | Užkalbinti, klausytis ir veikti su viltimi – Sinodinio kelio paraginimai Kauno arkivyskupijos kunigams


2021-10-17 | Panevėžio katedroje maldos už Sinodinio kelio pradžią


2021-10-17 | Sinodinio kelio pradžia Vilkaviškio katedroje


2021-10-17 | Sinodinio kelio pradžia Telšių vyskupijoje


2021-10-17 | Kauno arkikatedroje – palaiminimas pradedamam Sinodiniam keliui bei juo keliausiantiems


2021-10-16 | Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)


2021-10-16 | Marijos radijo laida „Ganytojo žodis“: Kunigas Saulius BUŽAUSKAS kalbina vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ.


2021-10-15 | Tinklalaidė bernardinai.lt: Simonas BENDŽIUS kalbina vyskupą Algirdą JUREVIČIŲ.

TEKSTAS bernardinai.lt: Tinklalaidė „Aktualu“: kodėl verta dalyvauti naujajame Sinode


2021-10-15 | Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO kvietimas į sinodinį kelią.