Sinodinio kelio Lietuvoje organizacinė struktūra

2021 m. spalio 15 d.

Sinodinio kelio Lietuvoje koordinacinė grupė

info@sinodas.katalikai.lt

Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS – pagrindinis koordinatorius ir proceso referentas (žr. LVK posėdis 2021-09-28)
Diakonas Darius CHMIELIAUSKAS
Sesuo Rima MALICKAITĖ CC
Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ–KNEIŽIENĖ