Apie sinodą Logo

Oficialus sinodo logotipas

Logotipo ir aprašo autorė – Isabelle de Senilhes (Prancūzija).

Logotipe vaizduojamas didingas, dangų šakomis parėmęs išminties ir šviesos kupinas medis. Tai gyvastingumo ir vilties ženklas, simbolizuojantis Kristaus kryžių. Medžio šakose Eucharistija, ji šviečia kaip saulė. Tarsi rankos išskleistos šakos ar sparnai nurodo Šventąją Dvasią.

Dievo tauta nėra statiška: ji nuolat juda, o juk žodis „sinodas“ etimologiškai reiškia „vaikščioti kartu“. Žmones vienija ta pati dinamika, įkvėpta šio Gyvybės medžio, nuo kurio ir prasideda jų kelionė.

15 siluetų apibendrintai išreiškia žmoniją įvairiose gyvenimo situacijose, skirtingų kartų ir kilmės žmones. Ryškios spalvos yra džiaugsmo požymiai. Visi šie žmonės yra vienodai vertingi: jaunuoliai, senukai, vyrai, moterys, paaugliai, vaikai, pasauliečiai, vienuoliai, tėvai, poros ar nesusituokę; vyskupas ir vienuolė eina ne priekyje, o įsimaišę tarp žmonių. Labai natūralu, kad pirmieji eina vaikai ir paaugliai, juk Evangelijoje pats Jėzus sako: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“ (Mt 11, 25).

Apačioje užrašas: „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas, misija“ iš kairės į dešinę juda šio žygio kryptimi, ją pabrėžia ir sustiprina, viską vainikuoja ir apibendrina pavadinimas „Sinodas 2021–2023“.

Prieš naudojant prašome peržiūrėti: TEISINGO LOGO NAUDOJIMO VADOVAS (anglų kalba)

Sulietuvinto logotipo failai parsisiuntimui

Parengė Silvija Knezekytė.

Pagrindinis logo

JPG (didelis, ant fono)

PNG (didelis, ant fono)

PDF (didelis, ant fono)

PNG (600x..., be fono)

Variacijos

PNG (trumpasis, ant fono)

PNG (trumpasis, be fono)

PNG (tik tekstas1, be fono)

PNG (tik tekstas2, be fono)

Atskiros detalės

PNG (tik piešinys, ant fono)

PNG (tik piešinys, apskritime)

PNG (tik žmonės, ant fono)