20231016_petro-b_02.jpg (491 KB)

2023-10-16 |

Sinodo dalyviai minėjo popiežiaus Jono Pauliaus II išrinkimo metines

2023 m. spalio 16 d. vyskupų sinodo dalyviai ne tik tęsė sinodo darbą, bet ir paminėjo 45-ąsias kard. Karolio Voitylos išrinkimo popiežiumi metines.

Sinodą pradėjo 343 dalyviai. Po ryto maldos ir įžanginių žodžių sinodo dalyviai klausėsi visų grupelių santraukų pristatymo B2 modulio temomis ir kitų pasisakymų. Modulyje apie bendrą atsakomybę už Bažnyčią yra penkios temos, kurios nagrinėja didesnį visų pakrikštytųjų dalyvavimą Bažnyčios misijoje. Grupė, kurioje dalyvauju, santrauką pristatyti patikėjo Australijos vyskupų konferencijos atstovei dr. Trudy Dantis. Įdomių diskusijų sulaukė klausimas apie didesnį moterų įtraukimą į Bažnyčios misiją. Jei vieni sinodo dalyviai pageidavo teologiškai patikrinti galimybę moterims priimti diakonato šventimus, kiti – atvirai tam prieštaravo. Atstovė iš Šveicarijos įžvelgė tame didesnį klerikalizmo pavojų. Ji davė pavyzdžių, kad moterys Šveicarijoje aktyviai dalyvauja parapijų tarybose, esant kunigų trūkumui moterims netgi vyskupo patikėta vadovauti įvairioms parapijos sielovados ir ūkio sritims. Moterys tai daro išrinktos parapijiečių tam tikram laikotarpiui ir patvirtintos vyskupo. Jokių šventimų tam nereikia, nes ši tarnystė atliekama remiantis pasauliečių dalyvavimo Bažnyčios pasiuntinybėje galimybėmis. Šventimų sakramento išplėtimas įstums Bažnyčią į naujus klerikalizmo pavojus.

20231016_p6-aula_01p.jpg (370 KB)

Po pietų Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios prisimenant šv. Jono Pauliaus II tarnystę Bažnyčioje ir meldžiant jo užtarimo. Pamaldose dalyvavo ir Lenkijos prezidentas Andrzej Duda su žmona. Šv. Mišioms vadovavo Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Stanisław Gądecki. Įžangos žodyje arkivyskupas priminė ypatingą šv. Jono Pauliaus II vaidmenį pasaulio istorijoje, o kard. Grzegorz Ryś homilijoje komentavo dienos Evangeliją apie Jonos ženklą. Kardinolas priminė pranašo Jonos istoriją ir pastebėjo, kad katakombų mene yra virš trijų šimtų atvaizdų, bylojančių apie Jonos ženklą. Mat ankstyvųjų krikščionių tarpe ne kryžius, bet Jonos ženklas – žuvis buvo naudojamas kaip krikščioniškojo tikėjimo ženklas. Pranašo Jonos istorija primena apie didžiulį Dievo gailestingumą priešiškam miestui. Būtent gailestingumui buvo pašvęstos ir šv. Jono Pauliaus II pirmosios enciklikos, o taip pat ir didžiulis dėmesys Dievo gailestingumo žinios sklaidai pasaulyje. Šv. Jonas Paulius II savo pontifikatu kūrybiškai pratęsė Jonos ženklo žinią.

20231016_petro-b_01s.jpg (674 KB)
20231016_petro-b_04.jpg (501 KB)

Po šv. Mišių liturginė procesija sustojo maldai prie šv. Jono Pauliaus II relikvijų altoriaus. Lenkijos prezidentas su žmona padėjo vainiką ir pasimeldė.

Šv. Jonas Paulius II tegloboja vyskupų sinodo darbą! 

Vysk. Algirdas Jurevičius