20231029_pb-00.jpg (632 KB)

2023-10-29 |

Padėka Viešpačiui už sinodą

Trisdešimtąjį eilinį sekmadienį, 2023 m. spalio 29 dieną sinodo dalyviai rinkosi į Šv. Petro baziliką kartu su visa Dievo tauta dėkoti Viešpačiui už pasibaigusį svarbų sinodinio kelio etapą ir semtis jėgų įgyvendinti sinodinės Bažnyčios idėją.

Šv. Mišių pradžioje popiežius Pranciškus kalbėjo: „Baigdami pirmąjį vyskupų sinodo susitikimą prašykime Gerąjį Ganytoją Jo Dvasios dvelkimo Bažnyčiai, kad ji liudytų tarp tautų Dievo ir artimo meilę; melskime, kad laisvi nuo bet kokio egoizmo bei uždarumo ir atvėrę duris Dievo gailestingumui patys taptume gailestingi“. Homilijoje popiežius aiškino didįjį meilės įsakymą. Mylėti Dievą – reiškia jį garbinti (adorare), o mylėti artimą – tarnauti. Meilė visuomet turi reikštis konkrečia tarnyste artimui, o per tai ir Dievui. Homilijos pabaigoje popiežius dėkojo visiems vyskupų sinodo dalyviams.

20231029_pries-misias.jpg (373 KB)
20231029_pb-03.jpg (561 KB)
20231029_pb-02.jpg (518 KB)
20231029_pb-04.jpg (709 KB)

20231029_pb-01.jpg (469 KB)

Šv. Mišiose taip pat dalyvavo du Telšių vyskupijos kunigai – kancleris kan. Haroldas Šneideraitis ir Klaipėdos apskrities policijos kapelionas Antanas Budreckas, atvykę aplankyti savo ganytojo. Jie ne tik koncelebravo, bet ir pasitarnavo dalijant šv. Komuniją tikintiesiems.

20231029_pb-05.jpg (437 KB)
20231029_terasa3.jpg (364 KB)

20231029_kkolegijoj.jpg (504 KB)

Po šv. Mišių arkivysk. Gintaras Grušas ir vysk. Algirdas Jurevičius apsilankė Popiežiškoje šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. Kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis organizavo susitikimą su kolegijos studentais, kurios metu vyko įdomi diskusija apie įvykusį vyskupų sinodą. Susidomėjimo sinodo vaisiais tikrai daug, tačiau svarbiausia – Bažnyčiai įgyvendinti sinodiškumą visais lygmenimis. Įvykęs vyskupų sinodas tėra tik nedidelė stotelė ir krypties nustatymas, tačiau Bažnyčios laukia ilga kelionė, ne ji juk yra Keliaujanti Dievo tauta!

Vysk. Algirdas Jurevičius