2023 liepa |

Vyskupų sinodo sesijoje 2023 m. spalį dalyvaus ir du vyskupai iš Lietuvos

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas – vyskupas Algirdas Jurevičius. Arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvaus sinodo asamblėjoje kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

2023 m. liepos 7 d. Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas pristatė Pirmosios XVI Vyskupų sinodo eilinės generalinės asamblėjos narius, tarp kurių yra du nariai iš Lietuvos: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Bažnyčioje vadovaujamasi praktika, kad iki 25 vyskupų turinti krašto vyskupų konferencija gali deleguoti vieną narį, o daugiau narių turinti vyskupų konferencija – daugiau narių.

Arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvaus sinodo asamblėjoje kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, o vyskupas Algirdas Jurevičius – kaip Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas.

Vyskupų sinodas prasidės rugsėjo 30 d. ekumenine vigilija šv. Petro aikštėje, po kurios sinodo dalyviai turės trijų dienų rekolekcijas. Spalio 4 – 29 dienomis numatomas intensyvus sinodo asamblėjos darbas Vatikane.

Telšių vyskuijos informacija

Monikos Preibytės nuotr.