20231017_av-koplycia03.jpg (264 KB)

2023-10-17 |

Žemaičiai palaiko sinodą

2023 m. spalio 17 d. ankstyvą rytą Šv. Petro bazilikos Vatikane Lietuvos kankinių koplyčioje įvyko šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius ir prel. Juozas Šiurys.

Sinode dalyvaujančio Telšių vyskupo palaikyti į Vatikaną atvyko piligrimų grupė iš Žemaitijos. Grupę sudarė Šiaulių apygardos policininkai su šeimomis. Telšių vyskupas homilijoje kalbėjo apie tą dieną liturgijoje minimą šv. Ignotą Antiochietį, kuris I a. pradžioje iš Antiochijos buvo vežamas į Romą žvėrims sudraskyti. Ganytojas komentavo ir tą dieną liturgijoje skaitomo Laiško romiečiams ištrauką, pastebėdamas, kad viskas sukasi apie Romą: Laiškas romiečiams, šv. Ignotas Romoje išgyveno kankinystę, o piligrimai meldžiasi netoli šv. Petro kapo...

20231017_av-koplycia01.jpg (240 KB)
20231017_av-koplycia02.jpg (273 KB)

Po šv. Mišių vyskupas išėjo priešais altorių, papasakojo piligrimams apie vykstantį sinodą bei atsakė į klausimus. Po pamaldų ganytojas išskubėjo į rytinę sinodo sesiją, o piligrimai – apžiūrėti šv. Petro bazilikos.

Sinodo sesiją pradėjo 345 dalyviai. Šios dienos tikslas – išklausyti likusių grupelių įžvalgas bei kitus pasisakymus ir galutinai patvirtinti kiekvienos grupelės B2 modulio įžvalgų santrauką. Grupelės pristatė savo įžvalgas dėl vyskupo tarnystės sinodinėje Bažnyčioje. Buvo išsakytas pageidavimas kuo daugiau atpalaiduoti vyskupą nuo administracinių rūpesčių, nes Dievo tauta vyskupo asmenyje nori matyti visiems artimą bei prieinamą tėvą ir brolį, o ne vien administratorių. Vyskupo pareiga – skatinti šventumą vyskupijoje, užtikrinti vienybę bei santarvę. Tarp pasiūlymų vyskupams buvo išsakyta mintis ne tik apie rekolekcijas, bet ir pasiūlymas ganytojams neužsidaryti neprieinamame „geležiniame bokšte“, bet užsiimti sportu, išeiti pasivaikščioti į paplūdimį ir t.t. 

20231017_p6-aula01.jpg (315 KB)

Išklausius visų grupelių įžvalgas ir atskiras norinčiųjų pasisakyti nuomones, grupelės sėdo papildyti bei užbaigti savo įžvalgų apibendrinimą. Galutiniu balsavimu kiekviena grupelė patvirtino įžvalgų santrauką ir išsiuntė ją į sinodo sekretoriatą. Tuo darbo grupės baigė savo veiklą, vieni kitiems dėkojo ir padarė bendrą nuotrauką, nes kitą dieną prasidės ketvirtojo modulio svarstymas, kuriam bus suformuotos naujos darbo grupės.

Vysk. Algirdas Jurevičius