20231010_p6-aula_01.jpg (509 KB)

2023-10-11 |

Sinodo darbas: Gaudet, Mater Ecclesia!

2023 m. spalio 11 d. ryto maldoje buvo prisimintas lygiai prieš 61 metus prasidėjęs Vatikano II visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kurį 1962 m. atidarė šv. popiežius. Jonas XXIII žodžiais – Gaudet, Mater Ecclesia – Džiaukis, Motina Bažnyčia! Vykstantis vyskupų sinodas tęsia Vatikano II Visuotinio susirinkimo dokumentų įgyvendinimą, todėl pamąstyme buvo prisimintas būtent šią dieną liturgijoje minimas šv. Jonas XXIII ir jo pradėtas Bažnyčios atnaujinimo darbas, kurį tęsia vyskupų sinodas.

Sinodo sesijai užsiregistravo 345 dalyviai. Visa diena buvo skirta išklausyti grupelių įžvalgas ir išklausyti norinčių pasisakyti vienu ar kitu klausimu. Šios dienos tikslas – baigti išklausyti įžvalgas iš viso B modulio temų paketo: įsipareigojimas artimo meilei ir teisingumui, santykis tarp meilės ir tiesos, dalijimasis dovanomis tarp skirtingų vietinių bažnyčių, ekumeninis, tarpreliginis bei kultūrų dialogas. Tarp pasisakiusiųjų ekumenizmo temomis buvo ir Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas bei Ukrainos atstovė sinode – Marija Sabov. 

20231011_p6-aula_03.jpg (287 KB)
20231011_p6-aula_02.jpg (322 KB)

Neįmanoma apžvelgti virš 50 dienos pranešimų dėl jų įvairovės ir temų skirtingumo, tačiau vyravo bendra tendencija daryti viską, kad pasipriešinti išstumimo kultūrai (Cancel culture), kurią ypač paveikiai naudoja medijos. Bažnyčia atsigrežia į visus išstumtuosius ir kviečia juos į bendrystę, kylančią iš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo.

Vysk. Algirdas Jurevičius