20231005_p6-aula-grupes02.jpg (851 KB)

2023-10-05 |

Antroji Sinodo asamblėjos diena: pradėtas darbas grupėse (vAJ)

Vyskupų sinodo asamblėjos dalyviai vadovaujasi viešai paskelbtu dokumentu Instrumentum laboris, kuris diskusijas dalija į tam tikras temas ir modulius.

Spalio 5-oji diena buvo paskirta darbui grupelėse aptarti A modulį, skirtą geresniam sinodinės Bažnyčios supratimui. Šiame modulyje daugiausia dėmesio buvo skiriama pokalbiui Šventojoje Dvasioje.

Sinodo dalyviai grupelėse pirmiausia pasidalijo savo kraštų patirtimi vadovaudamiesi grupės dinamikos metodu, t. y. po pasidalinimo sekė tylos momentas refleksijai. Tuomet kiekvienas grupės dalyvis pasidalijo tuo, kas jį palietė klausantis kitų pasisakymų. Po maldos intarpo buvo galimybė išsakyti vidinius potyrius ir įkvėpimus, klausantis grupės narių pasisakymų. Iš įvairių nuomonių grupės moderatoriams bei sekretoriams buvo duota užduotis sudaryti bendrą dokumentą, išreiškiantį grupės nuomonę.

20231005_p6-aula-pakyla.jpg (484 KB)
20231005_p6-aula-vysk-aj.jpg (765 KB)

Kiekvienas sinodo narys savo įžvalgą buvo prašomas išsiųsti sinodo sekretoriatui, kad ji būtų peržiūrėta, o svarbiausios mintys patektų į tolesnį svarstymą. Darbo grupėse buvo bandyta atskirti temas, kurios svarbios visuotinei Bažnyčiai nuo tų temų, kurias kelia viena ar kita vietinė Bažnyčia.  Instrumentum laboris A modulio svarstymas tęsis dar keletą dienų, kol balsavimu bus priimtas sinodinis tekstas.

Vysk. Algirdas Jurevičius