Kard. Hollocher

2023-10-26 |

Sinodas pradėjo svarstyti įžvalgų santrauką

2023 m. spalio 26 d. Vatikane vykstantis vyskupų sinodas pradėjo svarstyti įžvalgų santrauką, kuri kai kurių vadinama „baigiamuoju“ dokumentu. Rytinę sinodo sesiją pradėjo 349 dalyviai. Prieš pradedant darbą grupėse žodį tarė kard. J. C. Hollerich SJ. Jis dar kartą paaiškino, kad pirmoji generalinės sinodo asamblėjos sesija (2023 m. spalis) eina į pabaigą, tačiau 2024 m. spalį vyks antroji sinodo asamblėjos sesija, po kurios bus patvirtintas baigiamasis dokumentas ir perduotas popiežiui. Popiežiui peržvelgus, pataisius ar papildžius dokumentą skelbiamas posinodinis paraginimas, turintis įpareigojantį charakterį. Šios generalinės sinodo asamblėjos dokumentas tėra tik pereinamasis, kuriame sinodo dalyviai norėtų pasakyti tris dalykus:

– pristatyti klausimus, dėl kurių pasiektas sutarimas;

– iškelti klausimus, kurie reikalauja papildomo svarstymo (pagilinimo);

– pateikti Bažnyčiai konkrečius pasiūlymus.

2023 m. spalio mėnesio vyskupų sinodo įžvalgų sintezė nėra galutinis sinodo rezultatas, bet tik svarbi stotelė sinodinėje Bažnyčios kelionėje. Dokumento tikslas – informuoti Dievo tautą apie sinodinės kelionės kryptį ir padrąsinti keliauti toliau. Vieni žmonės gali būti net nusivylę, nes tikisi įpareigojančio dokumento, tačiau sinodinėje Bažnyčioje sprendimai nėra greitai priimami. Kiti norėtų, kad sinodas išspręsti visas pasaulio problemas, tačiau šis vyskupų sinodas teturi vieną temą, kurią kryptingai gvildena, tai – sinodas apie Bažnyčios sinodiškumą. Kitų temų sinodas nesvarsto, nors kai kur truputį užsimena apie keliamus šalutinius klausimus.

20231026_p6-aula-grupes.jpg (462 KB)

Išklausę kardinolo paaiškinimo darbo grupės, vadovaujamos koordinatorių, ėmėsi įžvalgų santraukos projekto svarstymo. Kadangi visi buvome perskaitę tekstą, kiekvienas labai konkrečiai galėjome pasakyti savo pastabas nurodant puslapio ir eilutės numerį. Dėl siūlomų pataisų grupelės nariai balsuoja, o sekretorius fiksuoja pritariančių, susilaikiusių ir nepritariančių balsų skaičių. Pataisos priimamos balsų dauguma. Sprendimas apie pataisas pagal sekretoriato pateiktą formą siunčiamas santraukos sudarymo ir redagavimo komisijai, kuri įvertina gautus pasiūlymas ir daro pataisymus.

Vysk. Algirdas Jurevičius