20231011_p6-aula_gg01.jpg (415 KB)

2023-10-14 |

Sinodo darbas: darbo grupės ruošia įžvalgų projektą

2023 m. spalio 14 d. generalinis sinodo sekretorius kard. Mario Grech pravedė sinodo dalyvių registraciją ir paskelbė, jog sesiją pradėjo 340 dalyvių. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad sinodas vyksta karo sąlygomis, nes kasdieną gaunamos kraupios žinios iš karščiausių pasaulio taškų. Sinodo dalyviai buvo paraginti tylos maldoje prisiminti karuose žūstančius bei kenčiančius žmones ir melsti pasauliui taikos.

20231011_p6-aula_gg03.jpg (473 KB)
20231014_p6-aula_02.jpg (590 KB)

Šeštadieniais sinodo sesijų darbas vyksta tik iki pietų, todėl sinodo darbo grupės ėmėsi ruošti B2 modulio įžvalgas pateiktomis temomis. Nors B2 modulis pavadintas Bendra atsakomybė misijoje, tačiau ši tema suskirstyta į penkis potėmius, padalintus nagrinėti darbo grupėms. Mano darbo grupė svarstė klausimą, – ką galima būtų padaryti, kad sinodinė Bažnyčia visose savo tarnystėse būtų nukreipta į misiją, t. y. taptų misionieriška Bažnyčia. 

Grupelės svarstymuose buvo aptarti dvasininkų ir pasauliečių santykiai bei moterų vaidmuo Bažnyčioje. Pastebima tendencija, kad mažėjant dvasininkų skaičiui, aktyviau veikia pasauliečiai, tačiau pasauliečių veikimas neturėtų priklausyti nuo dvasininkų skaičiaus, nes pasauliečiai turi savo sritį veikdami pasaulio pašventinime. Nepalankiai žiūrima į bandymą klerikalizuoti pasauliečius suteikiant jiems kokį nors statusą, nes iš Krikšto išplaukianti misija nėra pakankamai suprasta ir įgyvendinama.

Grupelės baigė šios savaitės darbą paruošdamos bendrą įžvalgų sintezės projektą, kuris bus pristatytas visam susirinkimui kitą savaitę.

Vysk. Algirdas Jurevičius