20231007_p6-aula-1grupe.jpg (464 KB)

2023-10-07 |

Baigėsi pirmoji Vyskupų sinodo asamblėjos savaitė

Šeštadienį, 2023 m. spalio 7 d. baigėsi pirmoji Vyskupų sinodo Vatikane darbo savaitė.

Rekolekcijomis prasidėjęs sinodo dalyvių susitikimas pagaliau davė pirmuosius vaisius, nes sinodo darbo grupės apsvarstė Instrumentum laboris pateiktą A modulį, kuriame buvo kalbama apie sinodinio kelio patirtis pasaulyje ir galimybę pokalbio Dvasioje sinodinį metodą įgyvendinti krikščionių bendruomenėse kaip įprastą sprendimų priėmimo būdą. Trisdešimt šešios darbo grupės klausėsi pranešimų ta tema, liudijimų iš įvairių pasaulio kraštų, turėjo galimybės paklausti, viešai pasisakyti, pristatyti savo poziciją ir ją koreguoti atsižvelgiant į kitų grupelių pokalbio Dvasioje vaisius.

Šeštadienį kiekviena grupelė dar kartą įdėmiai peržvelgė savo suformuluotą įžvalgą, pakoregavo, patvirtino ir persiuntė į sinodo sekretoriatą. Sinodo ekspertų užduotis – išnagrinėti visų grupelių A modulio įžvalgas ir sudaryti vieną svarbiausias įžvalgas apžvelgiantį tekstą, kuris bus pateiktas viso susirinkimo svarstymui paskutinę sinodo darbo savaitę.

20231008_p6-aula-1grupe02.jpg (185 KB)

Pasibaigus šeštadienio sesijai darbo grupės užbaigė savo darbą, tačiau neskubėjo skirstytis, fotografavosi ir nuotaikingai bendravo, nes bendras darbas labai suartino skirtingų tautų, kraštų ir kultūrų žmones. Ateinančią savaitę B 1 moduliui bus sudarytos kitos darbo grupės, todėl vėl teks iš naujo susipažinti ir įprasti dirbti su kitais sinodo dalyviais.

Skirtingų kultūrų susitikimas padeda pažinti Visuotinę Bažnyčią ir pašalinti kai kuriuos nesusipratimus. Pirmosios savaitės svarbiausiu atradimu man tapo tų pačių sąvokų skirtingas supratimas įvairiuose kultūriniuose kontekstuose. Ne kartą užsienyje esu sutikęs žmonių, kurie pamatę dvasininką net gatvėje prieina ir prašo palaiminimo. Tai įprasta Lotynų Amerikos žemyne. Mat jie palaiminimą supranta kaip Dievo pagalbą kovojant su nuodėme ir tvarkant savo gyvenimą pagal Viešpaties valią. Tad kunigui net neateina mintis paklausti, ar palaiminimo prašantis žmogus gyvena Bažnyčios palaimintoje santuokoje, ar neturi kokių netvarkingų santykių, nes palaiminimo tikslas – padėti žmogui tvarkyti savo gyvenimą. Tuo tarpu europiečiai palaiminimą supranta kaip Bažnyčios pritarimą to žmogaus veiklai ir gyvenimo būdui.

Sinodo salėje taip pat nuskambėjo paraginimas pateikti pagrindinių sąvokų paaiškinimą, nes vyrauja labai skirtingas tų pačių dalykų supratimas, sukuriantis bereikalingų įtampų ir kenkiantis Bažnyčios vienybei.

Vysk. Algirdas Jurevičius