20231020_gieda.jpg (303 KB)

2023-10-20 |

Sinodas svarstė Bažnyčios autoriteto klausimą

2023 m. spalio 20 dienos vyskupų sinodo sesija prasidėjo malda, kurią kasdien paruošia liturginė grupė. Maldos pradžioje visuomet giedama giesmė į Šventąją Dvasią, po to – pakaitomis giedamos psalmės, skaitoma dienos Evangelija, paliekama laiko tylai ir užbaigiama dienos palaiminimu.

20231020_p6-aula_01.jpg (409 KB)

Sinodo dalyviai išklausė darbo grupių įžvalgas, nagrinėjančias B3 modulio temas, bei galėjo pareikšti savo nuomonę visam susirinkimui. Buvo pareikštos nuomonės šiomis temomis:

– Kaip galime atnaujinti autoriteto tarnystę ir atsakomybės vykdymą misionieriškoje sinodalinėje Bažnyčioje?

– Kaip galėtume autentiškai sinodiniu būdu plėtoti atpažinimo praktiką (discernment) ir sprendimų priėmimo procesus, kad būtų gerbiamas Dvasios pirmumas?

– Kokios struktūros galėtų būti sukurtos misionieriškai sinodinei Bažnyčiai stiprinti?

Darbo grupės pateikė savo įžvalgas, kuriose buvo svarstomas autoriteto vykdymo būdas. Bažnyčioje autoritetas turi sakramentinę prigimtį, nes priėmęs Šventimų sakramentą asmuo įgyja autoritetą, kurį turi vykdyti nusižeminęs ir atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius. Buvo siūlomas priimti svarbiausius sprendimus pasikonsultavus su Dievo tauta, atlikus atpažinimą (discernment) ir pasimeldus. Pats žodis autoritetas yra kilęs iš lotyniško žodžio, reiškiančio augimą. Tad autoritetas yra tas, kuris neužgožia kitų, bet leidžia kitiems augti. Išsakyta nuomonė, kad ne visada lengva paklusti autoritetui, nors paklusnumas (ypač vienuoliškoje tradicijoje) užima svarbią vietą. Autoriteto naudojimas nieko bendro neturi su naudojimosi galia. Tik silpno autoriteto institucija ne tik naudoja galią, bet dažnai ja ir piktnaudžiauja.

Svarstydami apie atpažinimo procesą sinodo tėvai ir motinos pabrėžė maldingą Šv. Rašto skaitymą – lectio divina, nes per tai pasireiškia įsiklausymas į Dievo žodį ir į artimų žmonių poreikius. Mažai buvo entuziazmo kurti kokias nors naujas struktūras, nes yra galimybė pasinaudoti esančiomis Bažnyčios struktūromis ir plėtoti sinodinę Dievo tautos kultūrą. Taip pat patariama vengti Bažnyčią skirstyti į mokančiąją ir klausančiąją, nes geras mokytojas visuomet įsiklauso į savo mokinių poreikius ir pagal tai pritaiko mokymo programą. Sinodinė Bažnyčia taip pat elgiasi – klauso ir mokosi, o tik po to vykdo mokymo tarnystę.

20231020_ggrusas.jpg (194 KB)

Kasdien Vatikano spaudos tarnyba pristato sinodo veiklą, pasikviesdama įvairius sinodo dalyvius. Šiandien spaudos konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, akcentavęs ne struktūrų keitimą, bet širdies atsivertimą.

Vysk. Algirdas Jurevičius