20230930_ekum-malda02.jpg (480 KB)

2023-09-30 |

Ekumeninės maldos vakaras Vatikane (vAJ)

2023 m. rugsėjo 30 d. pop. Pranciškaus kvietimu į šv. Petro aikštę susirinko jaunimas, vyskupų sinodo dalyviai ir broliškų bažnyčių atstovai ekumeninei maldai, kuriai vadovavo Taizé bendruomenė. Maldoje dalyvavo ir kelios jaunimo grupės iš Lietuvos.

Pamaldų pradžioje buvo pristatytos keturios pagrindinės dėkingumo Dievui intencijos: už vienybės dovaną ir sinodinį kelią, dėkojimas vieniems už kitus, už taikos dovaną, dėkingumas už kūriniją. Tarp šių dėkojimo maldų skambėjo jaunų žmonių liudijimai ir giesmės.

Popiežiaus homilijos pagrindinė mintis – tyla, kurioje į mus prabyla pats Dievas, per Šventąją Dvasią teikdamas įkvėpimą ir paskatinimą geriems darbams.

Užtarimo maldos kreipinius skelbė įvairių denominacijų krikščioniškų bažnyčių atstovai. Susirinkusieji maldavimams pritarė giedodami Kyrie eleison!

Kaip minėjo popiežius, sinodinė Dievo tautos kelionė yra ne tik įvykis katalikams, bet svarbus ženklas ir kitiems krikščionims, nes norime keliauti vienybės link.

Vyskupas Algirdas Jurevičius