20231021_vysk-maldai.jpg (172 KB)

2023-10-21 |

Sinodas baigė svarstyti visus modulius

2023 m. spalio 21-oji Vatikane vykstančiam vyskupų sinodui buvo ypatinga, nes dienos darbų tikslas – patvirtinti ir pateikti sinodo sekretoriatui įžvalgas dėl paskutiniojo temų paketo, t.y. B3 modulio. Beveik dvi dienas klausiusi kitų grupelių įžvalgų santraukas ir pavienių pranešėjų nuomones, darbo grupė pokalbio Dvasioje metodu ėmėsi formuoti galutinę savo poziciją. Visų pirma buvo išklausyti visi grupės nariai, o po to palikta laiko (5 minutės) tylos maldai ir gilesniam girdėtų minčių tyrimui (discernment); po tyrimo grupelės nariai dar kartą pasisakė, kas jų manymu yra svarbu ir turėtų būti įtraukta į grupelės įžvalgų santrauką.

20231021_parolin.jpg (189 KB)

Atlikus šiuos pokalbio Dvasioje žingsnius, buvo dar kartą perskaityta darbo grupės įžvalgų santrauka, atlikti pataisymai ir pakeitimai. Kai galutinis tekstas buvo paruoštas, grupelės nariai balsavo ir vienbalsiai pritarė šiai teksto redakcijai. Grupės sekretorius buvo įpareigotas darbo grupės nuomonę nusiųsti į sinodo sekretoriatą. Grupės nariai vieni kitiems dėkojo už puikų bendradarbiavimą, supratimą ir vienas kito praturtinimą įžvalgomis iš savo vietinių bažnyčių. Tapo gražia tradicija prieš išsiskirstant į kitas grupeles padaryti prisiminimui bendrą nuotrauką.

20231021_p6-aula_grupe.jpg (460 KB)

Sinodo sekretoriatas pranešė apie sinodo darbo organizavimo pasikeitimus: savaitės pradžioje bus svarstomas Laiško Dievo tautai projektas, savaitės bėgyje – galutinė sinodo įžvalgų santrauka. Pristatymas vyks bendrose sesijose, bet nuodugnus svarstymas ir pasiūlymų teikimas bus paliktas darbo grupėms. Balsavimas dėl galutinio sinodo dokumento numatytas šeštadienio (spalio 28 d.) popietinėje sesijoje.

Viešojoje erdvėje vis pasirodo spėlionės apie sinodo vaisius pristatantį dokumentą, tačiau vidinė nuojauta šnabžda, kad dokumentas bus paremtas Vatikano II susirinkimo dogminės konstitucijos apie Bažnyčią Lumen gentium įžvalga apie per istoriją keliaujančią Dievo tautą (plg. LG 9–17), nes žodis sinodas ir reiškia keliavimą drauge. Noras turėti daugiau sinodalumo Bažnyčioje reiškia norą labiau koncentruotis kaip į kelionės procesą, taip ir į kelionės tikslą, į jai patikėtą misiją, dėl kurios Bažnyčia keliauja per istoriją link galutinio jai pažadėto išsipildymo Dievo karalystėje. O dabar sinodas jau išėjo į finišo tiesiąją, todėl dar daugiau reikia palaikymo malda ir visos Dievo tautos susitelkimo.

Vysk. Algirdas Jurevičius