20231010_p6-aula_05.jpg (372 KB)

2023-10-10 |

Naujienos iš sinodo: Popiežius keliauja kartu

2023 m. spalio 10 d. ryto malda prasidėjo vyskupų sinodo eilinė darbo diena.

Ryto maldą pravedė neįprastai gražiai žilos barzdos savininkas kardinolas Joseph Cotts iš Pakistano. Posėdį pradėjo 346 nariai. 

20231010_p6-aula_02.jpg (239 KB)

Pirmojoje dienos pusėje pop. Pauliaus VI audiencijų salė šurmuliavo, nes vyko intensyvus darbas ir pasitarimai grupelėse. Prieš skirstantis į siestą sinodo dalyviai turėjo paruošti grupelės įžvalgų sintezės projektą, tad teko paplušėti, kol paruoštas tekstas buvo priimtinas visiems darbo grupės nariams.

Po siestos darbui užsiregistravo 339 sinodo nariai ir popiežius Pranciškus. Prieš pradedant klausytis grupelių įžvalgų buvo paskelbti vakar išrinkti ir šiandien popiežiaus patvirtinti dviejų komisijų nariai. Viena iš komisijų stebės ir bendradarbiaus ruošiant galutinį sinodo sintezės dokumentą, o kita komisija padės sinodo sekretoriatui komunikacijos srityje.

Popiežius užėmė vietą prie centrinio stalo kartu su sinodo sekretoriato nariais. Svarstant B1 modulį man buvo paskirta darbo vieta arčiausiai popiežiaus stalo, bet teko sėdėti nugara į popiežių. Nebuvau ir to vertas. Kolegos pajuokavo, kad posėdžio metu galėsiu daryti asmenukes su popiežiumi. Pasiūlymą priėmiau rimtai ir juo pasinaudojau. 

Išrinktieji grupelių atstovai pristatė kiekvienos grupelės įžvalgų sintezę. Mano grupelės įžvalgas pristatė ses. Nirmala Nazareth AC iš Indijos. Jaudulys drebino jos balsą, nes priešais ją sėdėjo popiežius ir klausėsi, tačiau per skirtą trijų minučių laiką sesuo puikiai pristatė dvylikos žmonių pusdienio darbą. Šiame modulyje buvo kalbama apie karitatyvinę Bažnyčios tarnystę ir įsipareigojimą teisingumui.

20231010_p6-aula_04.jpg (413 KB)

Pradedant paskutinę dienos sesiją popiežiaus išmaldininkas kard. Konrad Krajewski pasakojo, jog šiandien pietums popiežiaus kvietimu surinko benamius ir kartu su jais pietavo. Atvyko šešiolika vargšų, tarp kurių – dešimties tautybių ir įvairių visuomenės grupių atstovai. Vienas iš benamių yra netgi buvęs profesoriumi... Pietų metu kardinolas su vargšais pradėjo sinodinę diskusiją ir paklausė benamių apie jų lūkesčius Bažnyčios atžvilgiu. Benamiai atsakė, kad iš Bažnyčios tikisi meilės (lot. caritas). Šis kardinolo pasidalijimas iš pietų metu įvykusios neįprastos sinodinės darbo grupės tapo puikia įžanga į tolesnį svarstymą apie žmonių lūkesčius Bažnyčios atžvilgiu.

Mane šiandien palietė vienuolio iš JAV didmiesčio pasidalijimas apie vargšų integraciją į parapijos veiklą. Vienuoliai nusprendė po sekmadienio pamaldų kviesti ne tik parapijiečius, bet ir vargšus bendrų pietų. Atrodė įspūdingai, nes patys vienuoliai dalindavo maistą ir kviesdavo į bendrystę. Po kelių metų tokios praktikos parapijai nepavyko užmegzti ryšio su vargšais ir benamiais. Vargšai ateidavo pavalgyti, bet po to kuo greičiau dingdavo iš akiračio. Vienuoliai nusprendė keisti taktiką ir pasidalinti: du iš jų dirbo prie maisto dalinimo, o du – bendravo su vargšais, sužinojo jų vardus ir gyvenimo istorijas. Vargšai pajuto, kad jie yra įdomūs ir reikalingi parapijos bendruomenei, todėl po truputį įsijungė į parapijos sielovadinį gyvenimą. Ledai buvo pralaužti, nes pasirodo, kad vargšams ne duonos reikia, bet priėmimo ir paprasčiausio žmogiško bendravimo iš Bažnyčios pusės.

Vysk. Algirdas Jurevičius