20231028_baigiamoji-sesija01.jpg (584 KB)

2023-10-28 |

Vyskupų sinodo užbaigimo sesija

Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja 2023 m. spalio 28 d. vakare susirinko į baigiamąjį posėdį. Vyskupai buvo apsivilkę sutanas, susijuosę juostas, o pasauliečiai – turimus šventinius rūbus. Prieš tai sinodo dalyviai gavo galutinį sintezės dokumento tekstą, kuris „gimė“ po sunkaus redakcinės komisijos nakties ir dienos darbo. Buvo žadėta, kad oficialus dokumento tekstas bus paruoštas italų ir anglų kalba, tačiau vertėjams pritrūko laiko paruošti oficialų anglišką vertimą. Tad sinodo dalyviai naudojosi pirminiais vertimais į kitas kalbas, o iškilus neaiškumui galėjo pasitikrinti pažvelgę į oficialų dokumento tekstą italų kalba.

20231028_baigiamoji-sesija02.jpg (353 KB)

Malda sesiją pradėjo popiežius Pranciškus. Prasidėjus baigiamojo dokumento skaitymui italų kalba sinodo dalyviai galėjo ausinėse girdėti vertimą ir sekti spausdintą tekstą, pasižymint tas vietas, kurios kelia abejonių. Skaitovai ir vertėjai vis keitėsi, nes skaitymas truko tris valandas su trumpa pertrauka.

Išklausę tekstą sinodo dalyviai pradėjo balsavimą dėl kiekvienos teksto pastraipos. Balsuoti buvo galima tik ar Prieš, susilaikymo galimybės nebuvo. Paskelbus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad dokumento sudarymo komisija puikiai perteikė sinodo dalyvių nuomones, – nebuvo nei vienos pastraipos, kuri būtų atmesta. Dokumento priėmimą dalyviai palydėjo audringais plojimais.

Galutinis sintezės dokumentas turi tris skyrius, kalbančius apie Bažnyčios sinodiškumą, misionieriškumą ir bendruomeniškumą. Sinodo dalyviai labai pabrėžė Krikštą kaip pagrindinį sinodinės Bažnyčios dėmenį, iš kurio plaukia visų pakrikštytųjų bendra atsakomybė už Bažnyčią.

20231028_baigiamoji-sesija03.jpg (561 KB)

Popiežius Pranciškus padėkojo visiems sinodo dalyviams, o ypač sekretoriatui, dokumento sudarymo bei redagavimo komisijai. Popiežius išdavė tai, kas šie žmonės nemiegojo naktį, bet dirbo. Jo Šventenybė priminė, kad tikroji sinodo Vedlė (it. protagonista) yra Šventoji Dvasia ir pakvietė maldai. Penkias su puse valandos (su 15 minučių pertrauka!) trukusi sesija buvo baigta popiežiaus palaiminimu.

Vysk. Algirdas Jurevičius