20231006_p6-aula-pp03.jpg (453 KB)

2023-10-06 |

Išklausytos pirmosios darbo grupių įžvalgos ir pasiūlymai (vAJ)

2023 m. spalio 6 d. Vatikane vykstančiame sinode buvo išklausytos darbo grupių įžvalgos ir pasiūlymai vadovaujantis Instrumentum laboris A modulio temomis.

Sesijose dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Sinodo darbas buvo organizuotas taip: jei vienoje sesijoje pristatomos darbo grupių įžvalgos, tai kitoje sesijoje sinodo dalyviai gali pasisakyti ir pasidalinti labiausiai palietusiais klausimais. 

20231006_p6-aula01.jpg (419 KB)

Kiekvienos darbo grupės atstovas buvo kviečiamas pristatyti grupės įžvalgas. Pasisakymai negalėjo trukti ilgiau negu tris minutes. Kad dalyviai galėtų apmąstyti išgirstas įžvalgas ir pasižymėti patikusias mintis bei maldoje jas apsvarstyti, buvo daromos kelių minučių tylos pertraukos tarp kalbėtojų grupių.

Daugiau kartų norinčius pasisakyti asmenis sinodo salėje įdiegta kompiuterinė sistema nukelia į eilės galą, o pasisakantys pirmą kartą atsiduria eilės pradžioje. Taip skatinamas noras išklausyti kuo daugiau dalyvių, atstovaujančių skirtingus kraštus. Popiežius Pranciškus taip pat registravosi kalbai ir gavo tris minutes laiko pasidalinti savo įžvalgomis.

20231006_p6-aula02.jpg (504 KB)
20231006_p6-aula-pp01.jpg (264 KB)

Pirmos dienos dalies sesijos baigėsi Viešpaties angelo malda, kuriai vadovavo popiežius. Sinodo dalyviai stebėjosi, kad popiežius į salę ateina taip paprastai, kaip ir visi kiti sinodo dalyviai, nereikalaujant kokių nors pagarbos ženklų. Popiežius taip pat sėdi prie apvalaus stalo ir dalyvauja sinodinėse diskusijose, o pertraukų metu prie popiežiaus gali prieiti ir kiti sinodo dalyviai.

Popietinėje sinodo sesijoje buvo pratęsti pranešimai iš darbo grupių ir diskusijos A modulio temomis. Visos darbo grupės paruošė savo įžvalgų projektus, kuriuos aptarti ir patikslinti paliko kitai sinodinio darbo dienai.

Vysk. Algirdas Jurevičius