20231013_petro-b_01.jpg (494 KB)

2023-10-13 |

Sinodo darbas: pradedama svarstyti apie bendrą atsakomybę

2023 m. spalio 13 d. ryte sinodo dalyviai rinkosi į Šv. Petro baziliką šv. Mišioms, kurių liturgija rūpinosi prancūzakalbiai afrikiečiai. Šv. Mišioms vadovavo Afrikos žemyno vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Kinšasos kardinolas Fridolin Ambongo Besungu OFM Cap. Eucharistijos metu giedojo afrikiečių dvasininkų choras, pamaloninęs maldininkus ir afrikietiškomis giesmėmis.

20231013_petro-b_03.jpg (465 KB)
20231013_petro-b_02.jpg (618 KB)

Homilijoje kardinolas komentavo dienos Evangelijos ištrauką (Lk 11,15–26) apie demonų išvarymą ir norą sugrįžti. „Velnias visuomet yra aktyvus ir mūsų dienomis. Jo stiprybė glūdi strategijoje būti nepastebimam ir pulti tuomet, kai niekas to nelaukia. Piktasis siekia sugriauti Dievo darbus pasėdamas nerimą žmogaus širdyje, įvesdamas priešiškumą tarp kūno ir sielos, tarp žmogaus ir Dievo, sukeldamas suirutę žmogiškų, socialinių ir tarptautinių santykių srityje“, – kalbėjo kardinolas.

20231013_petro-b_04.jpg (503 KB)
20231013_petro-b_05.jpg (528 KB)

Posėdį pradėjo 344 dalyviai. Prieš pradedant svarstyti B2 modulį apie visų bendrą atsakomybę už Bažnyčios misiją, sinodo sekretoriatas ta tema pasiūlė platų ir įvairiapusį įvadą. Kard. Jean-Claude Hollerich atkreipė dėmesį į moterų vaidmenį Bažnyčioje, tačiau priminė, kad „ne mes, o Kristus yra Bažnyčios galva“.

Benediktinė ses. Maria Grazia Angelini kalbėjo apie Viešpaties Jėzaus požiūrį į moteris: „Jėzaus laikais galime atpažinti, kad moterys buvo dinaminis Bažnyčios misijos elementas, nes Jėzus buvo labai novatoriškas priimdamas moteris, bendraudamas su jomis ir net patikėdamas joms prisikėlimo žinios sklaidą“.

Prof. Carlos Maria Galli iš Argentinos atkreipė dėmesį į tai, kad Bažnyčia savo prigimtimi yra misionieriška. Teologiniu požiūriu jis apžvelgė istorinę ir eschatologinę Bažnyčios misiją.

Teologinius pranešimus atgaivino trumpi liudijimai iš įvairių regionų. Ses. Gloria Liliana Franco Echerverri iš Kolumbijos priminė, kad tikroji reforma prasideda nuo susitikimo su Jėzumi. Vienuolė apgailestavo, kad Kolumbijoje moterys neturi teisės studijuoti teologijos (tai rezervuota tik vyrams!), bet tik religijos mokslus. Ses. Xiskya Lucia Valladeres Papagua iš Nikaragvos kalbėjo apie internetinę sielovadą ir taip vadinamą skaitmeninį žemyną (digital continent), į kurį emigruoja vis daugiau žmonių. Vienuolei pavyko sutelkti virš dviejų tūkstančių interneto misionierių, aktyviai evangelizuojančių į skaitmeninį žemyną atklydusius asmenis. Jos mintį pratęsė José Manuel De Urguidi Gonzalez, aktyviai besidarbuojantis internetinėse misijose. Pasidalinimą baigė kard. Stephen Ameyu Martin Mulla iš Pietų Sudano primindamas, kad visa vyskupo tarnystė turi būti misionieriška, ir pakvietė melstis už taiką Sudane.

Popietinėje sesijoje darbas prasidėjo naujai suformuotose grupelėse. Džiaugiuosi savo darbo grupėje susipažinęs su broliais bei seserimis iš Indijos, Kanados, Australijos, Nigerijos, Naujosios Zelandijos, Kamerūno, Trinidado bei Italijos.

20231013_p6-aula_01.jpg (347 KB)

Ypatingą džiaugsmą suteikė Madras ir Mylapore (Indija) arkivyskupas George Antonsamy, kuris keletą metų tarnavo apaštalinėje nunciatūroje Lietuvoje, yra ne kartą buvęs Telšiuose ir puikiai atsimena tuometinio vyskupo Antano Vaičiaus svetingumą. Džiugu, kad kažkas Indijoje prisimena Žemaitiją ir širdyje nešiojasi šiltus prisiminimus.

Vysk. Algirdas Jurevičius