20240201_lvk_telsiuose.jpg (801 KB)

2024-02-01 |

Sinodinis vyskupų susitikimas vyko Telšiuose

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai 2024 m. vasario 1 d. Telšių vyskupijos kurijoje turėjo sinodinį susitikimą, kurio tikslas – aptarti vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4-29 d.) apibendrinamąją ataskaitą „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ ir numatyti tolimesnius žingsnius konsultacijoms vyskupijose.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Telšių vyskupijos kurijos koplyčioje. Homilijoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie grįžimo prie šaltinių procesą, nes kiekvienas Bažnyčios atsinaujinimas kelia grįžimo prie Viešpaties Kristaus svarbą.

Vyskupų diskusijos vyko pokalbio Dvasioje metodu, kuris buvo plačiai praktikuojamas Romoje vykusiame sinode. Įdomu buvo klausytis patirčių iš įvairių vyskupijų, kurias perteikė ganytojai. Sinodinio proceso uždegti vyskupijų ganytojai ir toliau tęs sinodines konsultacijas savo vyskupijose su dvasininkais bei pasauliečiais.

Telšių vyskupijos kurijos informacija