20231012_katakombos_02.jpg (504 KB)

2023-10-12 |

Sinodo darbas: modulio patvirtinimas ir malda katakombose

2023 m. spalio 12 d. ryto maldai už taiką pasaulyje, o ypač Šventojoje Žemėje vadovavo Bagdado chaldėjų patriarchas Luis Raphael Sako.

20231012_p6-aula_01.jpg (414 KB)

Posėdžio pradžioje kard. Mario Grech pasveikino du sinodo dalyvius, švenčiančius gimtadienį ir paskelbė dalyvaujančių sesijoje skaičių – 346 dalyviai. Buvo suformuota aiški užduotis darbo grupėms: iki pietų dar kartą aptarti, pataisyti, patvirtinti ir pateikti sekretoriatui galutinę B1 modulio įžvalgų sintezę. Prieš keletą dienų darbo grupės paruošė įžvalgų sintezės tekstą, tačiau vakar visą dieną buvo klausomasi kitų grupelių įžvalgų pristatymo bei įvairių viešų komentarų bei pastebėjimų. Po šios perklausos darbo grupės dar kartą grįžta prie savo įžvalgų, kad jas galėtų dar kartą ištirti pasinaudojant pokalbio Dvasioje metodika.

20231012_grupe-b1.jpg (330 KB)

Įžvalgų tyrimas prasidėjo kvietimu perskaityti sintezės tekstą. Po to buvo paliktas laikas tylai ir asmeninei maldai. Maldos vaisiais buvo pasidalinta grupelėje ir pateikti pasiūlymai dėl pataisų ir sintezės papildymo. Suderinus B1 modulio įžvalgų sintezės tekstą su visais darbo grupės nariais, jis buvo patvirtintas ir pateiktas sekretoriatui. Tuo darbo grupės baigė savo darbą, dėkojo vieni kitiems už įžvalgas, nes kitam moduliui svarstyti bus suformuotos kitos darbo grupės. Vyskupų sinodas beveik įpusėjo savo darbą, nes darbo grupėse jau patvirtino dviejų modulių (A ir B1) įžvalgas. Liko dar du moduliai ir bendrų sinodo tekstų svarstymas bei priėmimas. 

Popietiniu metu sinodo dalyviai atliko piligrimystę į Romos katakombas.

20231012_i-katak_01.jpg (400 KB)
20231012_katakombos_01.jpg (368 KB)

Piligrimystė prasidėjo malda Šv. Sebastijono bazilikoje. Bazilikos rektorius papasakojo, jog šiose katakombose buvo palaidoti šventieji apaštalai Petras ir Paulius, todėl pradžioje bazilika buvo vadinama Apaštalų Bazilika. Tradicija neišsaugojo apaštalų Petro ir Pauliaus tikslių kankinystės datų, tačiau jų relikvijos buvo perkeltos į jų garbei pastatytas bazilikas birželio 29 dieną, todėl liturgijoje šie abu apaštalai minimi būtent šią dieną. Sukalbėję Apaštalų tikėjimo išpažinimą sinodo dalyviai išsiskirstė į skirtingas grupes ir lankė Šv. Sebastijono, Šv. Kaliksto ir Šv. Domicelės katakombas. Prisilietimas prie krikščionių senovės, persekiojimų ir didvyriškų tikėjimo liudijimų sustiprino lankytojų pasiryžimą tarnauti Viešpačiui.

Vysk. Algirdas Jurevičius