Temos Sąrašas

Rekomendacinis konsultaciniuose susitikimuose aptariamų temų sąrašas

Sinodinio kelio Lietuvoje koodinacinės grupės pasiūlymai

  1. Kelionės bendrakeleiviai
  2. Klausytis ir kalbėti
  3. Džiaugsmas švęsti
  4. Bendra atsakomybė misijoje
  5. Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
  6. Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
  7. Sinodalumo ugdymas