Sinodinis kelias Lietuvoje Įžvalgų apibendinimai

Įžvalgų sintezės

Pildoma.

Sinodinio kelio LIETUVOJE įžvalgų apibendrinimas (paskelbta 2022 m. liepos 14 d.)

Nacionalinis įžvalgų apibendrinimas

Sinodinio kelio vyskupijose įžvalgos

Panevėžio vyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 18 d.)
Sinodinio Kelio Panevėžio vyskupijoje sintezė

Telšių vyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 20 d.)
Sinodinio kelio Telšių vyskupijoje įžvalgų apibendrinimas PDF

Vilkaviškio vyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 20 d.)
Vilkaviškio vyskupijos Sinodinio kelio refleksijų apžvalga

Šiaulių vyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 20 d.)
Šiaulių vyskupijos Sinodo kelio įžvalgų suvestinė

Vilniaus arkivyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 21 d.)
Sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje įžvalgų sintezė

Kaišiadorių vyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 21 d.)
Kaišiadorių vyskupijos Sinodo kelio įžvalgų sintezė

Lietuvos kariuomenės Ordinariatas (paskelbta 2022 m. birželio 22 d.)
Lietuvos kariuomenės Ordinariato Sinodinės patirties peržvalga

Kauno arkivyskupija (paskelbta 2022 m. birželio 27 d.)
Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio diecezinio etapo sintezė