Sinodinio kelio Lietuvoje kalendorius

LVK patvirtintas 2022-01-07

PAGRINDINIŲ DARBŲ KALENDORINIS PLANAS

2021 m. lapkritis – 2022 m. birželio 1 d. Teminiai Sinodinio kelio susitikimai parapijose ir bendruomenėse. Jų apibendrinimai siunčiami vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriams.

Birželio 1–20 d. vyskupijų sinodinės grupės rengia diecezinių įžvalgų apibendrinimus, kurie publikuojami vyskupijų internetinėse svetainėse.

Birželis – rugpjūčio 15 d. Sinodinio kelio pabaigos šventės vyskupijose.

Birželio 20–26 d. Sinodinio kelio Lietuvoje koordinacinė grupė, remdamasi vyskupijų apibendrinimais, rengs Nacionalinį Sinodinio kelio įžvalgų projektą ir pateiks jį svarstyti Lietuvos vyskupų konferencijai.

Birželio 28–29 d. LVK posėdyje apsvarstomas ir patvirtinamas Nacionalinių įžvalgų tekstas.

Liepos mėn. Nacionalinių įžvalgų tekstas verčiamas ir iki rugpjūčio 15 d. perduodamas Europos regioniniam vyskupų susirinkimui.


2022 m. esminiai įvykiai

Sausio 10 d.
Paskelbta rekomendacinė 3 temos „Šventimas“ medžiaga.

Sausio 7 d.
LVK posėdyje aptartas ir patvirtintas Sinodinio kelio įžvalgų apibendrinimo kalendorius.

2021 m. esminiai įvykiai

Gruodžio 28 d.
Pradeda veikti „Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa“ (sinodas.katalikai.lt).

Gruodžio 2 d.
Paskelbta rekomendacinė 2 temos „Klausytis ir kalbėti“ medžiaga.

Lapkričio 18 d.
Paskelbta rekomendacinė 1 temos „Kelionės bendrakeleiviai“ medžiaga.

Lapkritis–gruodis
Parapijų ir kt. grupių moderatorių parinkimas ir pirmieji apmokymai vyskupijose.

Spalio 25 d.
Pirmasis vyskupijų koodinatorių susirinkimas dėl Sinodinio kelio organizavimo vyskupijose Kaune.

Spalio 17 d.
Sinodo proceso inauguracija vyskupijose. Pradeda veikti svetainė sinodas.katalikai.lt.

Spalio 15 d.
Išplatintas Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios.

Spalio mėn.
Darbą pradeda Sinodinio kelio Lietuvoje koodinacinė grupė.

Rugsėjo 28 d.
Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionaliniu referentu LVK paskiria vysk. Algirdą Jurevičių.