Sinodo siekis ir tikslai

Plg. Vademekumas, 1.3: Koks yra šio Sinodo siekis? Sinodinio proceso tikslai

Sinodo tikslas – kaip visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus“ (Vademecumas, 1.3).

Vyskupų sinodas „Dėl sinodalumo“

Šio sinodo, taigi ir konsultacinių pasitarimų tikslas nėra gaminti dokumentus, bet „puoselėti svajones, žadinti pranašystes ir regėjimus, leisti skleistis vilčiai, įkvėpti pasitikėjimą, aptvarstyti žaizdas, megzti santykius, prikelti vilties aušrą, mokytis vienas iš kito ir kurti pozityvią vaizduotę, kuri nušviečia protus, sušildo širdis ir suteikia mūsų rankoms stiprybės“ (Parengiamasis dokumentas, 32).

Vyskupų sinodo tikslas yra ne nustelbti vyskupijų, vyskupų konferencijų, Rytų Bažnyčių sinodus ir kontinentinius etapus, bet, priešingai, visuotiniu lygmeniu išgirsti Šventosios Dvasios, kalbėjusios visoje Bažnyčioje, balsą“ (Vademecumas, 3.4).

Sinodinis procesas

„Šio sinodinio proceso tikslas yra ne laikina ar vienkartinė sinodalumo patirtis, bet galimybė visai Dievo tautai drauge įžvelgti, kaip žengti sinodiškesnės Bažnyčios link ilgalaikėje perspektyvoje“ (Vademecum, 1.3).

„Šio sinodinio proceso tikslas yra ne vien prasidedanti ir pasibaigianti veiksmų serija, veikiau tai autentiško augimo kelionė link bendrystės ir misijos, kurioms Dievas kviečia mus trečiajame tūkstantmetyje“ (Vademecumas, 1.3).

„Tikslas yra ne vyskupijas ir parapijas apsunkinti, bet, priešingai, sinodinį procesą kūrybiškai įtraukti į vietinės Bažnyčios gyvenimą taip, kad tai skatintų artimesnę bendrystę, visapusiškesnį dalyvavimą ir vaisingesnę misiją“ (Vademecumas, 3.1).

Vyskupijos ikisinodinis susitikimas

Vyskupijos ikisinodinio susitikimo tikslas yra suburti visą vyskupiją reprezentuojančius atstovus, apimant taip pat migrantus bei paribyje esančius žmones, ir suteikti dalyviams galimybę kartu melstis, klausytis, apmąstyti ir įžvelgti“ (Vademecumas, Priedas C).