Sinodo procesas

Žr. Vademekumas, 3: Sinodo procesas. Pildyta aktualia medžiaga.

SINODO ETAPAI

Atidarymas

Visuotinė Bažnyčia – 2021 m. spalio 9–10 d. Vatikane

Diecezijos: 2021 m. spalio 17 d. vyskupijose ir parapijose.

Diecezinis etapas (pratęstas 2021 m. spalio 29 d.)

2021 m. spalio 17 d. – 2022 m. rugpjūčio 15 d.

Pabaigoje – Vyskupų konferencijų ir Rytų Bažnyčių sinodų apibendrinimai.


Kontinentinis etapas

Iki 2023 m. kovo – Regionų Vyskupų konferencijų darinių ir pan. ikisinodiniai susirinkimai, Regioninės/kontinentinės bažnytinės asamblėjos.

Pabaigoje – Septyni baigiamieji asamblėjų dokumentai.

2023 m. birželį – Instrumentum laboris 2 paskelbimas.


Vyskupų sinodo asamblėja

2023 m. spalį – Vyskupų sinodo pirmoji sesija Romoje.

2024 m. – Vyskupų sinodo antroji sesija


Baigiamasis Vyskupų sinodo asamblėjos dokumentas.