Temos Penktas susitikimas

Penktoji susitikimų tema

TEMA 5. „DIALOGAS BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE, EKUMENIZMAS“
„Priartėti vienas prie kito, išsakyti savo nuomonę, išklausyti vienas kitą, bandyti suprasti vienas kitą, pažvelgti vienas į kitą, pažinti vienas kitą, bandyti suprasti vienas kitą, ieškoti sąlyčio taškų – visa tai telpa žodyje dialogas.“ (Fratelli tutti, 198)

Šventojo Rašto ištrauka
(iš Jono evangelijos):

Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti.“ Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.) Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: 'Duok man gerti', rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai?!“ Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“ (Rekomenduojame perskaityti visą ištrauką Jn 4, 7–42)

Klausimai

  1. Kur ir kaip dialogas vyksta Jūsų bendruomenėje? Kaip asmeniškai ir bendruomeniškai išgyvenate skirtingumus ir konfliktus?
  2. Kokio atsivertimo reikia, kad dėl Evangelijos skelbimo pajėgtume įsiklausyti į „svetimą“ (ne bendraminčių ar artimų bendražygių rato) balsą?
  3. Kokio Bažnyčios elgesio laukiame iššūkių ir išbandymų (pvz., karinio konflikto) metu?

VIDEOMEDITACIJA

Parsisiųsti MP4


SKRAJUTĖ (PDF; 2 puslapiai pasirengimui namuose)

Parsisiųsti PDF


PRISTATYMO SKAIDRĖS (PPTX)

Parsisiųsti PPTX

Pavartyti pristatymo skaidres PDF: