Temos Ketvirtas susitikimas

Ketvirtoji susitikimų tema

TEMA 4. „BENDRA ATSAKOMYBĖ MISIJOJE“
Atnaujinti Bažnyčios misijinį įsipareigojimą

Šventojo Rašto ištrauka
(iš Apaštalų darbų):

Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų.
   Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo.
   Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. (Apd 2, 42-47)

Klausimai

  1. Kaip aš esu pakviestas prisidėti prie Bažnyčios misijos per konkrečios parapijos ar bendruomenės misiją? Kas man trukdo veikliai misionieriauti?
  2. Kokias misijos sritis esame apleidę savo parapijoje, bendruomenėje? Į kokią misiją mus, mane Viešpats kviečia šiame laike?
  3. Kokiu būdu galime prisiimti atsakomybę už savo parapijos gyvybingumą? Kaip atgaivinti suvokimą, kad parapija yra mūsų visų atsakomybė?

VIDEOMEDITACIJA

Parsisiųsti MP4


SKRAJUTĖ (PDF; 2 puslapiai pasirengimui namuose)

Parsisiųsti PDF


PRISTATYMO SKAIDRĖS (PPTX)

Parsisiųsti PPTX

Pavartyti pristatymo skaidres PDF: