Trečioji susitikimų tema

TEMA 3. „DŽIAUGSMAS ŠVĘSTI“
Kaip švenčiame savo tikėjimą?!

Šventojo Rašto ištrauka
(iš Nehemijo knygos:):

Tai įvyko septintojo mėnesio pirmąją dieną <...> Ezra atskleidė knygą visų žmonių akyse, nes jis stovėjo aukščiau už visus žmones. Jam atvėrus knygą, visi žmonės atsistojo. Ezrai pašlovinus VIEŠPATĮ, didingąjį Dievą, žmonės atsakė: „Amen! Amen!“ – iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino VIEŠPATĮ, kniūbsčia parpuldami ant žemės. Ir levitai <...> padėjo žmonėms suprasti Mokymą, jiems stovint savo vietose. Jie skaitė iš knygos – iš Dievo Mokymo, išversdami jį ir paaiškindami jo prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Valdytojas Nehemijas, kunigas ir Rašto žinovas Ezra ir levitai, aiškindami žmonėms, visiems jiems sakė: „Ši diena yra šventa VIEŠPAČIUI, jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite“. Mat, girdėdami Mokymo žodžius, žmonės verkė. Be to, jis tarė jiems: „Eikite, valgykite rinktinių valgių ir gerkite saldžių gėrimų, skirdami jų dalį tiems, kurie nieko neturi sau pasiruošę, nes ši diena yra šventa mūsų VIEŠPAČIUI. Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė.“ (Neh 8, 2. 5–10)

Klausimai

  1. Kaip aš išgyvenu liturgiją? Ar tai nėra tapę rutina? Kas padėtų geriau išgirsti homiliją ar jai pasiruošti?
  2. Kiek dalyvavimas liturgijoje daro įtaką šventei mano širdyje ir namuose?
  3. Kas man gali padėti išgyventi gyvą ryšį su Kristumi per Sakramentus?

VIDEOMEDITACIJA

Parsisiųsti MP4


SKRAJUTĖ (PDF; 2 puslapiai pasirengimui namuose)

Parsisiųsti PDF


PRISTATYMO SKAIDRĖS (PPTX)

Parsisiųsti PPTX

Pavartyti pristatymo skaidres PDF:


PAPILDOMA MEDŽIAGA

2022-01-13 | Kun. Artūras KAZLAUSKAS. Katechezė „Kaip švenčiame savo tikėjimą?“