Sinodinio konsultacinio susitikimo organizavimo gairės

Parengta pagal: Vademekumas, Priedas B.

Skelbdama Evangeliją, sinodinė Bažnyčia „keliauja drauge“.
Kaip šis „keliavimas drauge“ šiandien vyksta jūsų vietinėje Bažnyčioje?
Kokius žingsnius žengti kviečia mus Dvasia,
kad augtume „keliavimu drauge“? (PD, 26).

PARUOŠIAMIEJI SUSITIKIMO DARBAI

Sinodiniai konsultaciniai susitikimai gali būti organizuojami tarp parapijos įvairių grupių arba suburiant žmones iš skirtingų parapijų. Rengti bendrus konsultacinius pasitarimus gali ir kitos vyskupijos struktūros ar pašvęstojo gyvenimo ir pasauliečių organizacijos.

Konsultacinių pasitarimų grupei vadovauja tinkamai parengtas moderatorius ar keli moderatoriai (jei grupė didelė ir pasidalinimams skirstosi į mažesnes grupeles po 6–7 žmones).

Dalyvavimas skatintinas skelbimais parapijose, per socialinius tinklus, laiškais bei asmeniniu kvietimu. Kviečiant svarbu nurodyti konkrečiai temai skirtą medžiagą, kurią bus galima rasti sinodas.katalikai.lt/temos. Melsdamiesi ir apmąstydami pateiktą medžiagą dalyviai asmeniškai pasirengia vaisingam dialogui.

Pagrindiniai klausimai apmąstymui turėtų būti svarbūs ir trumpi. Dažnai geriau mažiau klausimų, kuriuos galima pagvildenti giliau, nei daug klausimų, kurie būtų aptarti paviršutiniškai.

SUSITIKIMO TIKSLAI

Sinodinio kelio metu esame kviečiami:

– Prisiminti savo patirtis: kokias mūsų vietinės Bažnyčios patirtis primena mums šis klausimas?

– Iš naujo giliau peržvelgti šias patirtis: kokį džiaugsmą jos kelia? Su kokiais sunkumais ir su kokiomis kliūtimis susidurta? Kokias žaizdas jos rodo? Kokių įžvalgų šios patirtys pagimdė?

– Surinkti vaisius pasidalijimui: kur šiose patirtyse suskamba Šventosios Dvasios balsas? Ko Dvasia prašo iš mūsų? Kas patvirtintina, ką reikėtų keisti, kokie žingsniai žengtini? Kur sutariama? Kokie keliai atsiveria mūsų vietinei Bažnyčiai? Dalyviams dažnai būna labai vaisinga apmąstyti mūsų vietinės bendruomenės kelionę iki dabar. Kokia bendruomenės tikėjimo gyvenimo istorija? Kaip bendruomenė atkeliavo ligi ten, kur yra dabar? Kokiu būdu reiškėsi Dievo artumas?

SUSIRINKIMO pradžia

Susirinkimas pradedamas ir baigiamas malda (Sinodo malda, Šventosios Dvasios himnas ar pan.). Tik įsiklausydami į Dievo žodį ir Šventąją Dvasią galime įsiklausyti vienas į kitą. Prašykime Dievą vadovauti, įkvėpti ir leisti pagilinti bendrystę vieniems su kitais.

Moderatorius pristato medžiagą, su kuria dalyviai jau yra susipažinę. Medžiagą sudaro ištrauka iš Šventojo Rašto bei filmuoti su tema susiję siužetai (jei yra poreikis, filmuotą medžiagą galima peržiūrėti).

Darbas grupelėse

Pokalbis grupelėje trunka apie valandą ir apima tris ratus:

– Pirmajame kiekvienas per vienodą laiko tarpą pasidalija savo maldos vaisiais, turėdamas priešais akis pirmiau paskelbtus apmąstymo klausimus. Šiame rate nediskutuojama, visi dalyviai įdėmiai klausosi kiekvieno asmens ir seka Šventosios Dvasios judesius savyje, kalbančiame asmenyje ir visoje grupėje.

   TYLA (skirta apmąstyti išgirstas mintis ir savo vidiniams judesiams pastebėti).

– Antrame rate dalyviai pasidalija, kas patraukė jų dėmesį per pirmąjį ratą ir kokius impulsus jie patyrė tylos metu.

   TYLA.

– Trečiame rate dalyviai apmąsto tai, kas iškilo pokalbyje ir kas juos labiausiai sujaudino. Pažymimos naujos įžvalgos ir net neišspręsti klausimai.

Įžvalgas ir mintis būtina užsirašyti. Dalyviai turėtų nuspręsti, kokius atsiliepimus jie norėtų pateikti moderatorių komandai.

Susirinkimo pabaiga

Visi dalyviai susirenka susirinkimui užbaigti. Po vieną atstovą iš kiekvienos grupelės gali trumpai pasidalyti grupelės patirtimi.

Susirinkimą užbaigiame padėkos malda ar giesme.

SUSIRINKIMO APIBENDRINIMAS

Po susirinkimo moderatorių komandos nariai apžvelgia visą patirtį ir parengia apibendrinimą, grįstą visų grupelių pateiktais atsiliepimais ir apimantį visų ta tema diskutavusių grupelių įžvalgas. Apibendrinimas perduodamas vyskupijos kontaktiniam asmeniui (kontaktiniams asmenims).

* * *

Jei žmonės negali dalyvauti susitikime asmeniškai ar nuotoliniu būdu, dėtinos pastangos pasiekti juos SMS žinutėmis, telefono skambučiais, per radiją ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Svarbu iš visų jėgų stengtis išgirsti visų, ypač išstumtųjų į paribį, balsus.