Priemonės bei prieigos diskusijai

Parengta pagal: General Secretariat for the Synod of the Bishops, The Suggested tools for reflecting, sharing, and responding to the questions of the Synod (synod.va).

Čia pateikiamos kai kurios priemonės bei prieigos, padėsiančios apmąstyti sinodo klausimus, dalytis ir atsakyti į juos. Kai kurios iš šių priemonių ypač tinkamos vaikams, jaunimui ir žmonėms, mėgstantiems paprastus ir lengvai taikomus įgyvendinimo būdus.

Pasakojimo (naratyvinė) prieiga: papasakoti ar užrašyti savo tikėjimo istoriją ir kelionę su Bažnyčia

Asmeninė gyvenimo istorija
Galima pakviesti žmones papasakoti savo istoriją, savo požiūrį į tikėjimą, kelią, kuriuo jie ieškojo savo vietos Bažnyčioje. Rengiant vyskupijos ar nacionalinio lygmens apibendrinimus, šias istorijas dera traktuoti ne kaip paprastus liudijimus, bet siekiant suvokti, kokius kelius jos atveria vietinėms Bažnyčioms.

Tekstas, kviečiantis pasidalyti mintimis
Galima pakviesti mažą žmonių grupelę kartu parašyti tekstą; tada kitų grupių žmonės gali reaguoti į šį tekstą ir komentuoti jį remdamiesi savo kasdieniu gyvenimu. Šis būdas gali būti pritaikytas tarpusavyje klausantis asmeninių gyvenimo istorijų, kuriomis galima dalytis su kitomis žmonių grupėmis. Šie žodžiai gali atverti kitų krikščionių žvilgsnį į Bažnyčios misiją ir jos gebėjimą „pasiekti kiekvieną žmogų“.

Rasti tinkamus žodžius
Galima pakviesti dalyvius išsakyti, su kuo jiems asocijuojasi Bažnyčia ar rasti tinkamus žodžius įvardyti, ką reiškia „keliauti drauge su Kristumi“ (taip būtų galima išversti sinodalumo ar sinodiškumo sąvoką); taip pat rasti žodžius, kurie būtų antonimai, priešingi „keliavimui drauge“. Galima pakviesti žmones paaiškinti, kodėl jiems mintyse kilo tas ar kitas žodis. Tuomet dalyviai gali pasirinkti, kurie žodžiai yra reikšmingiausi ir tinkamiausi perteikiant tos grupės žinią.

Panaudoti įvaizdžius ir meninę kūrybą

Komunikavimas per įvaizdžius
Žmonėms pateikiami įvairūs įvaizdžiai ir kviečiama pasirinkti tuos, kurie geriausiai pavaizduoja tai, ką jiems reiškia keliauti drauge Bažnyčioje. Tada dalyviai gali pasidalyti, kodėl jie pasirinko konkretų įvaizdį. Šių pasidalijimų pagrindu galima parašyti bendrą tekstą.

Individuali arba bendra meninė kūryba.
Žmonės kviečiami nupiešti Bažnyčios, kurioje jie drauge keliauja, įvaizdį, po to pakomentuoti savo piešinį. Taip pat galima meninį kūrinį kurti bendrai ir taip vizualiai išreikšti Bažnyčią ar savo vietą joje. Bet kuriuo atveju pabaigę kūrinį dalyviai kviečiami pasidalyti tuo, ką jie sukūrė. Galima po to perteikti jų komentarus, taip pat kūrybinius darbus kaip grupės darbo apibendrinimą.

Bendras rašymas
Dalyviai kviečiami parašyti istoriją, poemą, maldą, psalmę ar giesmę tema „Keliauti drauge su Jėzumi“ arba „Keliauti drauge Bažnyčioje“. Šis rašytinis kūrinys gali būti suvokiamas kaip Evangelijos arba Apaštalų darbų pasirinktų ištraukų sudabartinimas. Parašytas kūrinys gali būti perteikiamas tokiu pačiu pavidalu. Tai gali būti taip pat paskelbta per sinodo šventimo apeigas (pvz., jei tai yra giesmė, pagal ją gali būti šokama per sinodo šventimo apeigas).

Vaidinimas
Grupė dalyvių gali parašyti trumpą scenarijų, ką reiškia „keliauti drauge“ Bažnyčioje, kodėl tai svarbu, kodėl tai sunku ir pan. Ši istorija gali būti suvaidinta sinodo susirinkime.

Prieiga pasitelkiant Šventąjį Raštą

Dalijimasis Evangelija
Dievo žodis įkvepia ir nušviečia mūsų keliavimą drauge, suteikia mums maisto dalytis tarpusavyje šiame kelyje. Dalyviai kviečiami komentuoti biblinių veikėjų nuostatas ir reaguoti į jas. Galima pakviesti žmones pasidalyti, ką koks nors Jėzaus gestas ar žodis jiems primena ar nušviečia iš jų kasdienio gyvenimo. Galima apžvelgti, kaip konkreti Evangelijos ištrauka atnaujina mūsų gyvenimo Bažnyčioje būdą.

Pvz., galime skaityti Mk 10, 46–52 ištrauką, stebėti skirtingų veikėjų nuostatas ir pasidalyti, kokių minčių kyla galvojant apie mūsų pažįstamą Bažnyčią; galima apmąstyti, kaip Jėzus leidžia buvusiam atstumtam Bartimiejui keliauti drauge su kitais. Taip pat galime melstis pasinaudodami Lk 24, 13–35 ištrauka ir pažvelgti, kaip kelyje į Emausą Jėzus perkeičia mokinių nusivylimą, kuris tampa misionierišku džiaugsmu ir dinamiškumu, kaip jų širdys užsidega einant su Jėzumi keliu.