Medžiaga Paruoštukai

Paruoštukai

Puslapis nuolat papildomas.

SPAUSDINTUVUI etc.

PLAKATAS-KVIETIMAS: PDF A4 (vektorinis) | PDF A3 (papildytas)

MALDA: PDF A4 | PDF A6x4

LOGOTIPAS: PDF A4

LOGOTIPAS: Labai dideli failai, fragmentai ir variacijos


LOGOTIPAS SVETAINĖMS ir pan. (mažesni failai)


600x518,
be fono

600x520, su paraštėmis ant balto fono

260x224, ant balto fono

400x179,
minimalus, be fono

400x179, minimalus, ant balto fono