Katalikų Bažnyčios dokumentai – Sinodinio kelio šaltiniai

BŽ, LVKS vertimai, nuorodos į eis.katalikai.lt ir www.vatican.va

Popiežiaus PRANCIŠKAUS tekstai lietuvių kalba

Laiškas Dievo tautai. Įžanga (2018 m. rugpjūčio 20 d.)

Enciklika Laudato si' (2015 m. gegužės 24 d.)

Kalba minint Vyskupų sinodo įsteigimo 50-ųjų metų jubiliejų (2015 m. spalio 17 d.)

Popiežiaus PRANCIŠKAUS tekstai kitomis kalbomis

EN: Enciklika Fratelli tutti (2020 m. spalio 3 d.)

EN: Apaštalinė konstitucija Episcopalis communio (2018 m. rugsėjo 15 d.)

EN: Kalba pradedant Sinodą jaunimui (2018 m. spalio 3 d.)

Vatikano II Susirinkimas (lietuvių kalba)

Pastoracinė konstitucija Gaudium et spes (1965 m. gruodžio 7 d.)

Dogminė konstitucija Lumen gentium (1964 m. lapkričio 21 d.)

Dekretas Unitatis redintegratio (1964 m. lapkričio 21 d.)

Dogminė konstitucija Dei Verbum (1965 m. lapkričio 18 d.)

Tarptautinė teologijos komisija

EN: Sinodalumas Bažnyčios gyvenime ir misijoje (2018 m. kovo 2 d.)

LT: Sensus fidei Bažnyčios gyvenime (2014)