Sinodinio kelio vyskupijose koordinatoriai

2021 m. spalio 22 d.

Kaišiadorių vyskupija
Kun. Rolandas BIČKAUSKAS, +370 685 63473, kurija@kaisiadoriuvyskupija.lt,
Vaiva STANIONĖ, +370 615 55879, vaiva.stanione@gmail.com

Kauno arkivyskupija
Kun. Artūras KAZLAUSKAS, artkazlauskas@gmail.com,
Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ, +370 673 22 346, pastoracija@kaunoarkivyskupija.lt

Panevėžio vyskupija
Kun. dr. Gediminas JANKŪNAS, +370 620 20989, krekenavosbazilika@gmail.com

Šiaulių vyskupija
Danutė KRATUKIENĖ, +370 655 97439, siauliai.kc@gmail.com

Telšių vyskupija
Kun. dr. Andrius VAITKEVIČIUS, +370 616 42383, sinodastelsiai@gmail.com

Vilkaviškio vyskupija
Kun. teol. lic. Linas BALTRUŠAITIS, +370 676 14 421, vkkurija@gmail.com

Vilniaus arkivyskupija
Vysk. dr. Arūnas PONIŠKAITIS, +370 5 262 70 98, arunas.poniskaitis@vilnensis.lt
Agnė MARKAUSKAITĖ, +370 615 74264, agne.markauskaite@vilnensis.lt

Kariuomenės ordinariatas
Kun. dr. Mindaugas SABONIS, +370 641 44277, sabonizmas@gmail.com
Rozvita VAREIKIENĖ, +370 5 265 75 00, Rozvita.Vareikiene@mil.lt