Sinodinis kelias Lietuvoje Pabaigos šventės

Sinodinio kelio Lietuvoje pabaigos šventės

Kalendorius ir detalės gali būti tikslinami.

Sinodinio kelio Lietuvoje pabaigos-padėkos šventės vyskupijose

Gegužės 21 d. – Panevėžio vyskupija
Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje ir aptarimas Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos salėje.
Interviu su Panevėžio vyskupijos koordinatoriumi kun. dr. Gediminu Jankūnu apie praeitą kelią ir šventę >

Birželio 12 d. – Vilkaviškio vyskupija
12 val. minint vyskupijos globėjo Šv. Antano Paduviečio iškilmę, šv. Mišios Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje.
13 val. agapė parapijos salėje.
Apie praeitą kelią ir vyskupijos šventę >

Birželio 12 d. (Pal. arkivysk. Teofiliaus šventė) – Kaišiadorių vyskupija
12 val. šv. Mišios Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje
Apie vyskupijos šventę >

Birželio 15 d. – Kauno arkivyskupija
10 val. šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (dalyvauja parapijų ir kt. grupių moderatoriai)
11 val. Sinodinio kelio arkivyskupijoje pristatymas ir aptarimas (konferencijų salėje, Papilio g. 5)
13.30 val. agapė (kiemelyje, Papilio g. 3)
Sinodinio kelio arkivyskupijoje apibendrinimas moderatorių simpoziume >

Birželio 18 d. – Telšių vyskupija
12 val. šv. Mišios Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje
13.30 val. susitikimas Telšių vysk. Borisevičiaus kunigų seminarijos salėje

Birželio 18 d. – Vilniaus arkivyskupija
15 val. šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 19 d. – Lietuvos Kariuomenės ordinariatas
10.30 val. šv. Mišios Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje

Liepos 3 d. – Šiaulių vyskupija
15 val. šv. Mišios Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
Po Mišių – agapė

Sinodinio kelio Lietuvoje baigiamojo etapo šventė (nacionalinė)

2022 m. birželio 29 d. KAUNE. 12 val. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje.