Sinodinis kelias Lietuvoje Apie anketą

Apie „Asmeninių įžvalgų pateikimo anketą“

2021 m. gruodžio 28 d.

sinodas.katalikai.lt – oficialiame Lietuvos Katalikų Bažnyčios Sinodinio kelio puslapyje – paskelbta ANKETA, skirta visų pirma tiems, kurie negali dalyvauti konsultaciniuose susitikimuose arba dėl kokių nors priežasčių negali atvirai išsakyti savo įžvalgos ar nuomonės.

Anketa yra anoniminė, asmeniniai duomenys apie respondentus nėra renkami. Anketoje pateiktos įžvalgos bus naudojamos ruošiant vyskupijos apibendrinimą ir po to viešai pristatytos kartu su konsultaciniuose susitikimuose gautomis įžvalgomis.

Aprašydamas šį procesą Vademekumas taip sako: „Ypatingas dėmesys skirtinas dalyvių tiek teigiamoms, tiek neigiamoms gyvoms patirtims“ (Priedas D). Tad dar kartą kviečiame visus aktyviai įsijungti į konsultacinius susitikimus parapijose ar kitokio pobūdžio bendruomenėse ir ten pareikšti savo įžvalgas. Jei dėl kokių nors priežasčių to padaryti negalite, arba po konsultacinio susitikimo Viešpats davė jums svarbių minčių, pateikite savo įžvalgas šioje anketoje.

Iš anksto dėkojame už aktyvų dalyvavimą!

Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS
Sinodinio kelio Lietuvoje referentas


PATEIKTI
ĮŽVALGAS